fbpx

נפגעי פוליו

אישה יושבת על כיסא גלגלים

חוק פיצוי לנפגעי פוליו נועד לפצות את אלה שלקו במחלה בישראל מתוך ראייה סוציאלית והומנית. אלה שחלו במחלת הפוליו בישראל, בתקופה שהמדינה היתה קיימת ומתפתחת עשויים להיות זכאים לפיצוי כספי חד-פעמי גבוה וגם לקצבה חודשית. ואולם, השאלה שנשאלת היא מה גורלם של החולים שלקו במחלה בתוך גבולות מדינת ישראל לפני שהיא הוקמה באופן רשמי כמדינה. […]