fbpx
תשלום תכוף בתאונות דרכים

< חזרה לעמוד מאמרים


ניהול תביעה כנגד חברת ביטוח לאחר תאונת דרכים באופן אשר ימצה את זכויותיו של הנפגע באופן אופטימלי, הוא הליך שעלול להימשך זמן רב.

חברות הביטוח מצידן, בעודן נהנות מאיתנות פיננסית כדרך שיגרה, אינן ממהרות לשלם לנפגע את מלוא נזקיו.

מבחינתן, מרכיב הזמן הוא קריטי עבור הנפגע וכמעט חסר משמעות עבורן.

לשם כך, נוצר מנגנון משפטי שנועד להיטיב עם הנפגע – לפיו הוא יוכל לקבל תשלום חלקי "מראש" מחברת הביטוח, עוד בטרם תוכרע תביעתו ושיעור הפיצוי שמגיע לו.

מנגנון זה קרוי "תשלום תכוף" או "תשלומי ביניים".

מה לעשות לאחר תאונת דרכים

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"מה לעשות לאחר תאונת דרכים?"

באילו מקרים ניתן לבקש תשלום תכוף

נפגע אשר נגרמו לו נזקי גוף קשים כתוצאה מתאונות דרכים עלול למצוא את עצמו במצב כלכלי קשה ומורכב.

ישנן סיבות רבות שבגינן ניתן לבקש תשלום תכוף כגון:

  • נפגע שכתוצאה מהתאונה הוא אינו יכול להתקיים או לפרנס את משפחתו
  • נפגע שאין לו את האמצעים להשיג לעצמו טיפול רפואי הולם (לרבות ממון על מנת להתנייד לטיפולים רפואיים)
  • נפגע שזקוק לציוד שיקומי כתוצאה מהתאונה

אין מדובר ברשימה סגורה ולכן ניתן לבקש תשלום תכוף גם עבור כל סיבה אחרת.

הקושי בקבלת תשלום תכוף

אחד הקשיים המרכזיים בתביעות לתשלום תכוף הוא העובדה שהנפגע מקבל כסף לידיו עוד לפני שהוכרע שיעור הפיצוי שמגיע לו.

ישנם מספר מקרים עיקריים שבהם התשלום התכוף הוא מורכב ובעייתי, כגון:

  • תאונות אשר יש ספק בעצם הגדרתן כ"תאונת דרכים"
  • קושי ראיית לעניין הקשר הסיבתי בין נזקי הגוף לבין תאונת הדרכים
  • סוגיות הקשורות לתוקפו של רישיון הנהיגה
  • כשל ביטוח בדבר קיומה של פוליסת הביטוח או תקפותה

במקרים אלה חברות הביטוח חוששות לשלם כספים "למפרע" כשקיים סיכוי שלפיו שיעור הפיצוי הכולל שייקבע על ידי בית המשפט הוא יהיה נמוך מזה שהן שילמו כתשלום תכוף.

כשמדובר בנפגע תאונות דרכים אשר זקוק לתשלום התכוף, אין זה קל לתבוע ממנו חזרה תשלומים ששולמו לו כשהם אינם מצויים בידיו.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

בקשה לתשלום תכוף מחברת הביטוח

מכוח התקנות, מרגע פנייתו של הנפגע לחברת הביטוח היא מחויבת להעביר לידיו את התשלום תוך עד 60 ימים.

מגבלת הזמן שקבע המחוקק נועדה להפריד בין התביעה העיקרית לבין התביעה לתשלום תכוף ובכך לחייב את חברת הביטוח להתייחס ברצינות הראויה לנפגע.

מירוץ 60 הימים מחל מהיום שקיבלה חברת הביטוח את הדרישה בכתב ולכן אופן הגשת הבקשה מהווה מרכיב חשוב לשם קבלת התשלום.

סירוב חברת הביטוח לקבלת תשלום תכוף

נפגע שחברת הביטוח מסרבת לשלם לו תשלום תכוף, רשאי לפנות לבית משפט השלום.

תביעה כזו מכוונת מבחינה מעשית להיערך במהירות רבה והיא אינה דורשת בהכרח ניהול הליך מתיש ומורכב.

לרוב, דיונים בתשלום תכוף יסתיימו לאחר דיון אחד – אולם לפעמים עלולות הנסיבות להקשות על ניהול ההליך ולהתדיין במסגרת דיונים נוספים.

ניהול ההליך על ידי עורך דין לתאונות דרכים עשוי לשפר באופן ממשי הן את עצם קבלת התשלום התכוף והן את שיעורו.

תשלום תכוף אל מול ההליך העיקרי

תשלום תכוף מהווה "שלב ביניים" של הליך התביעה מול חברת הביטוח לאחר תאונת הדרכים.

שלב זה נועד לסייע לנפגע בתשלום חלקי על חשבון הפיצוי הכולל.

מסיבה זו, לא ניתן לקבל תשלום תכוף עבור ראשי נזק שאינם קשורים לסיוע מיידי לנפגע.

למשל, לא ניתן לקבל תשלום תכוף כפיצוי עבור "הכאב והסבל" של הנפגע או על עצם קיומה של הנכות ללא שום פגיעה פונקציונלית כתוצאה ממנה.

לאחר קבלת התשלום התכוף, תתנהל התביעה העיקרית מול חברת הביטוח – ומהסכום הסופי שייפסק ינוכה התשלום ששולם לנפגע כתשלום תכוף.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא