fbpx

תביעות סיעוד

סטיפר של עמוד סיעוד

< חזרה לעמוד ראשי


חולים סיעודיים עשויים להיות זכאים לזכויות רבות מעבר לקצבת הסיעוד בפועל. בחלק גדול מהמקרים יש צורך במעורבות רשות האוכלוסין וההגירה, משרד המשפטים, המוסד לביטוח לאומי, חברות ביטוח פרטיות ועוד. עורך דין עם ניסיון וידע רחב בתחומים אלה עשוי לשפר באופן ניכר את איכות חייו של החולה הסיעודי ובני משפחתו.

ענף סיעוד במוסד לביטוח לאומי

ביטוח סיעוד מעוגן בין היתר בפרק י' לחוק הביטוח הלאומי מסעיף 223 ועד לסעיף 237. מדובר בענף שעבר רפורמה מקיפה בסוף שנת 2018.

מטרות תביעות סיעוד הן בין היתר לסייע לקשישים סיעודיים בהוצאות שכרוכות בטיפולם.

תנאים להגשת תביעות סיעוד

התנאים להיות זכאי לגמלת סיעוד הם:הגיעו של המבוטח לגיל פרישה: גיל 67 לגברים וגיל 62 לנשים. לפני גיל פרישה ניתן להגיש תביעה לקצבת שירותים מיוחדים.

 • תושב מדינת ישראל: על פי מבחן "מרכז החיים", לפיו יש להוכיח שמרכז חייו של החולה הסיעודי הוא במדינת ישראל (מקום מגורים קבוע, מקום עבודה עיקרי וכדומה).
 • מבחן ההכנסות: תלוי בין היתר במשתנים כמו מצב משפחתי ושיעור ההכנסה. אם בן/בת הזוג חולה סיעודי/ת, ייחשב המצב המשפחתי כיחיד ולא כזוג.
 • זקוק לעזרת הזולת במידה רבה: על פי מבחני תפקוד שנערכים על ידי מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי, כפי שיפורט בהמשך.
 • לשהות בבית או בדיור מוגן: אם חולה מאושפז במוסד סיעודי שרוב הוצאות האחזקה שלו ממומנות על חשבון גוף ציבורי (משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות וכדומה), הוא יהיה זכאי לזכויות רק אם הוא שוהה במחלקה לעצמאיים או במחלקה לתשושים.
 • לא להיות מאושפז בבית חולים כללי: ואולם, ניתן לקבל גמלת סיעוד רק ב-30 ימים הראשונים לאשפוז.
 • לא לקבל גמלת סיעוד אחרת מגוף ממשלתי: כך למשל, לא ניתן לקבל גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי אם מקבלים קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי בעלות אופי סיעודי (למשל, קצבת שירותים מיוחדים), גמלה לטיפול אישי או גמלה להשגחה ממשרד האוצר, הטבה של עזרת הזולת מטעמים רפואיים והטבה של ליווי ממשרד הביטחון וכדומה.

מסלולי בדיקת החולה הסיעודי

אלה שעונים על תנאי החוק, עשויים לזכות בהטבות על פי החוק באמצעות שני מסלולים חלופיים: "תשישות נפש" ו/או עמידה במבחני "הערכת תלות" – ADL   (activities daily life) שבודקים חמישה היבטים בעניין תפקודו של החולה הסיעודי.

מבחני ה-ADL נועדו להעריך את תלותו של אדם בזולת ואת מסוגלותו לקיים בכוחות עצמו פעולות בסיסיות המחייבות לשרידותו.

לשם כך בוחן המוסד מספר פרמטרים כשכל אחד מהם מדורג בהתאם ליכולתו של המבוטח להתקיים לבדו.

 • ניידות ונפילות: יכולת החולה הסיעודי להתנייד והתייחסות לנפילות שהתרחשו בתוך הבית.
 • הלבשה: יכולת החולה הסיעודי ללבוש ולפשוט את בגדיו ואביזרים אורטופדיים.
 • רחצה: בחינת סידורי הרחצה של החולה הסיעודי החל מכניסתו למקלחת ועד מידת עצמאותו ברחצה.
 • אכילה ושתייה: יכולתו של החולה הסיעודי לחמם מזון, להגישו ולאכול בכוחות עצמו.
 • הפרשות: מידת יכולתו של החולה הסיעודי לשלוט בהפרשותיו.
 • השגחה (מלאה, חלקית או מתמדת): האם יש עדות שהחולה הסיעודי מצוי במצב רפואי קשה ומסכן חייים.

מנגנון הפיצוי

המוסד לביטוח לאומי פועל בשיטת הניקוד, על מנת לאמוד בצורה מספרית את תלותו של החולה בזולת – ב-6 רמות סיווג.

יצוין, ששיעורי התשלומים שיפורטו להלן נכונים ליום 1/1/2020 ומטבע הדברים הם משתנה בהתאם לחוק.

תביעות סיעוד – רמה 1

מוגדר חולה סיעודי שצבר בין 2.5 ל-3 נקודות תלות בבדיקת התפקוד. החולה הסיעודי יכול לבחור את הפיצוי כמפורט להלן:

 • 5 וחצי שעות טיפול אישי בבית.
 • תשלום קצבה חודשית בשיעור של 1,407 ש"ח.
 • ניתן להחליף כל שעת טיפול אישי בבית בתשלום קצבה בשיעור של 256 ש"ח בחודש.
 • ניתן להחליף כל 2 שעות טיפול אישי בבית תמורת ביקור אחד בשבוע במרכז יום לקשיש + 15 ש"ח לכל ביקור.
 • ניתן להזמין מוצרי ספיגה בעלות המצוינת בטופס בל / 2625 תמורת קיזוז מהקצבה החודשית לחולה סיעודי שבחר בקצבה חודשית.
 • ניתן להזמין מוצרי ספיגה בעלות המצוינת בטופס בל / 2625 תמורת קיזוז דקות טיפול אישי בבית ביחס למחיר האריזה ומספר האריזות שיוזמנו (הדקות יעוגלו למקטעים של 15 דקות).
 • ניתן להזמין שירותי כביסה שכוללים איסוף, כיבוס, קיפול והחזרה לבית, באופן שבו כל 5 ק"ג כביסה שווה ל-15 דקות משעות טיפול אישי בבית.

תביעות סיעוד – רמה 2

מוגדר חולה סיעודי שצבר בין 3.5 ל-4.5 נקודות תלות בבדיקת התפקוד. החולה הסיעודי יכול לבחור את הפיצוי כמפורט להלן:

 • 10 שעות טיפול אישי בבית.
 • ניתן להחליף כל שעת טיפול אישי בבית בתשלום (עד 4 שעות) ב-256 ש"ח בחודש.
 • ניתן להחליף כל 2 שעות טיפול אישי בבית תמורת ביקור אחד בשבוע במרכז יום לקשיש + 15 ש"ח לכל ביקור.
 • ניתן להזמין מוצרי ספיגה בעלות המצוינת בטופס בל / 2625 תמורת קיזוז מהקצבה החודשית לחולה סיעודי שבחר בקצבה חודשית.
 • ניתן להזמין מוצרי ספיגה בעלות המצוינת בטופס בל / 2625 תמורת קיזוז דקות טיפול אישי בבית ביחס למחיר האריזה ומספר האריזות שיוזמנו (הדקות יעוגלו למקטעים של 15 דקות).
 • ניתן להזמין שירותי כביסה שכוללים איסוף, כיבוס, קיפול והחזרה לבית, באופן שבו כל 5 ק"ג כביסה שווה ל-15 דקות משעות טיפול אישי בבית.

תביעות סיעוד – רמה 3

מוגדר חולה סיעודי שצבר בין 5 ל-6 נקודות תלות בבדיקת התפקוד. החולה הסיעודי יכול לבחור את הפיצוי כמפורט להלן:

 • 15 שעות טיפול אישי בבית או 12 שעות טיפול אישי בבית על ידי עובד זר.
 • ניתן להחליף כל שעת טיפול אישי בבית בתשלום (עד 4 שעות) ב-204.7 ש"ח בחודש (ניתן להחליף גם עד 5 שעות טיפול אישי בבית אך זה מותנה בבדיקה ואישור של עובד/ת סוציאלי מטעם המוסד לביטוח לאומי).
 • ניתן להחליף כל 2 שעות טיפול אישי בבית תמורת ביקור אחד בשבוע במרכז יום לקשיש + 15 ש"ח לכל ביקור.
 • ניתן להזמין מוצרי ספיגה בעלות המצוינת בטופס בל / 2625 תמורת קיזוז מהקצבה החודשית לחולה סיעודי שבחר בקצבה חודשית.
 • ניתן להזמין מוצרי ספיגה בעלות המצוינת בטופס בל / 2625 תמורת קיזוז דקות טיפול אישי בבית ביחס למחיר האריזה ומספר האריזות שיוזמנו (הדקות יעוגלו למקטעים של 15 דקות).
 • ניתן להזמין שירותי כביסה שכוללים איסוף, כיבוס, קיפול והחזרה לבית, באופן שבו כל 5 ק"ג כביסה שווה ל-15 דקות משעות טיפול אישי בבית.

תביעות סיעוד – רמה 4

מוגדר חולה סיעודי שצבר בין 6.5 ל-7.5 נקודות תלות בבדיקת התפקוד. החולה הסיעודי יכול לבחור את הפיצוי כמפורט להלן:

 • 20 שעות טיפול אישי בבית או 17 שעות טיפול אישי בבית על ידי עובד זר.
 • ניתן להחליף כל שעת טיפול אישי בבית בתשלום (עד 4 שעות) ב-204.7 ש"ח בחודש (ניתן להחליף גם מעל 4 שעות ועד 7 שעות טיפול אישי בבית אך זה מותנה בבדיקה ואישור של עובד/ת סוציאלי מטעם המוסד לביטוח לאומי).
 • ניתן להחליף כל 2.45 שעות טיפול אישי בבית תמורת ביקור אחד בשבוע במרכז יום לקשיש + 15 ש"ח לכל ביקור.
 • ניתן להזמין מוצרי ספיגה בעלות המצוינת בטופס בל / 2625 תמורת קיזוז מהקצבה החודשית לחולה סיעודי שבחר בקצבה חודשית.
 • ניתן להזמין מוצרי ספיגה בעלות המצוינת בטופס בל / 2625 תמורת קיזוז דקות טיפול אישי בבית ביחס למחיר האריזה ומספר האריזות שיוזמנו (הדקות יעוגלו למקטעים של 15 דקות).
 • ניתן להזמין שירותי כביסה שכוללים איסוף, כיבוס, קיפול והחזרה לבית, באופן שבו כל 5 ק"ג כביסה שווה ל-15 דקות משעות טיפול אישי בבית.

תביעות סיעוד – רמה 5

מוגדר חולה סיעודי שצבר בין 8 ל-9 נקודות תלות בבדיקת התפקוד. החולה הסיעודי יכול לבחור את הפיצוי כמפורט להלן:

 • 25 שעות טיפול אישי בבית או 21 שעות טיפול אישי בבית על ידי עובד זר.
 • ניתן להחליף כל שעת טיפול אישי בבית בתשלום (עד 4 שעות) ב-204.7 ש"ח בחודש (ניתן להחליף גם מעל 4 שעות ועד 8 שעות טיפול אישי בבית אך זה מותנה בבדיקה ואישור של עובד/ת סוציאלי מטעם המוסד לביטוח לאומי).
 • ניתן להחליף כל 2.45 שעות טיפול אישי בבית תמורת ביקור אחד בשבוע במרכז יום לקשיש + 15 ש"ח לכל ביקור.
 • ניתן להזמין מוצרי ספיגה בעלות המצוינת בטופס בל / 2625 תמורת קיזוז מהקצבה החודשית לחולה סיעודי שבחר בקצבה חודשית.
 • ניתן להזמין מוצרי ספיגה בעלות המצוינת בטופס בל / 2625 תמורת קיזוז דקות טיפול אישי בבית ביחס למחיר האריזה ומספר האריזות שיוזמנו (הדקות יעוגלו למקטעים של 15 דקות).
 • ניתן להזמין שירותי כביסה שכוללים איסוף, כיבוס, קיפול והחזרה לבית, באופן שבו כל 5 ק"ג כביסה שווה ל-15 דקות משעות טיפול אישי בבית.

תביעות סיעוד – רמה 6

מוגדר חולה סיעודי שצבר בין 9.5 ל-10.5 נקודות תלות בבדיקת התפקוד. החולה הסיעודי יכול לבחור את הפיצוי כמפורט להלן:

 • 30 שעות טיפול אישי בבית או 26 שעות טיפול אישי בבית על ידי עובד זר.
 • ניתן להחליף כל שעת טיפול אישי בבית בתשלום (עד 4 שעות) ב-204.7 ש"ח בחודש (ניתן להחליף גם מעל 4 שעות ועד 10 שעות טיפול אישי בבית אך זה מותנה בבדיקה ואישור של עובד/ת סוציאלי מטעם המוסד לביטוח לאומי).
 • ניתן להחליף כל 2.45 שעות טיפול אישי בבית תמורת ביקור אחד בשבוע במרכז יום לקשיש + 15 ש"ח לכל ביקור.
 • ניתן להזמין מוצרי ספיגה בעלות המצוינת בטופס בל / 2625 תמורת קיזוז מהקצבה החודשית לחולה סיעודי שבחר בקצבה חודשית.
 • ניתן להזמין מוצרי ספיגה בעלות המצוינת בטופס בל / 2625 תמורת קיזוז דקות טיפול אישי בבית ביחס למחיר האריזה ומספר האריזות שיוזמנו (הדקות יעוגלו למקטעים של 15 דקות).
 • ניתן להזמין שירותי כביסה שכוללים איסוף, כיבוס, קיפול והחזרה לבית, באופן שבו כל 5 ק"ג כביסה שווה ל-15 דקות משעות טיפול אישי בבית.

קצבת סיעוד מלאה בכסף

החולה הסיעודי יוכל לקבל קצבת סיעוד מלאה בכסף אם הוא מעסיק מטפל צמוד לפי התנאים הבאים:

 • המטפל אינו בן משפחה.
 • המטפל מועסק 12 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע לכל הפחות.
 • המטפל מועסק בשכר ועל פי חוזה בכתב.
 • אם המטפל הוא עובד זר – על החולה הסיעודי להיות מצויד בהיתר של רשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר, והעובד הזר צריך לשהות בישראל כדין.
 • בתקופה שעד החלטת ועדה הומניטרית של רשות האוכלוסין וההגירה בנוגע להיתר העסקת עובד זר, ניתן להמשיך לקבל את הקצבה.

היות שתביעות סיעוד עלולות להיות מורכבות וסבוכות, קיראו כיצד לבחור עורך דין תביעות סיעוד.


1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

< לעמוד תביעות ביטוח לאומי

כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי וסיעוד


מאמרים בנושא


קישורים חיצוניים

המוסד לביטוח לאומי: סיעוד