fbpx

תביעות ביטוח

סטיפר של עמוד תביעות ביטוח

< חזרה לעמוד ראשי


ביטוח הוא ענף שבו המבוטח משלם עבור אירוע שטרם התרחש ושאף לא בטוח אם יתרחש אי-פעם – והכל מתוך ההנחה שאם אותו אירוע יתרחש, לא יהיו בידיו האמצעים להתמודד עם השלכותיו, או שההתמודדות תגזול ממנו משאבים שיהיה לו קושי לעמוד בהם.

החוק המרכזי שנועד להסדיר את ענף הביטוח במדינת ישראל הוא חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981. על ענף הביטוח מפקחת רשות ההון, ביטוח ופנסיה של משרד האוצר ובראשו עומד המפקח/ת על הביטוח שמוסמך לברר את תלונות הציבור בענייני ביטוח, גמל ופנסיה וכן על על התנהלות חברות הביטוח, חברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה, סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים.

על עורך דין תביעות ביטוח להיות בקיא בהוראות החוק, הפסיקה והנהלים בנושא הביטוח ואופן יישומם בכל תביעה בהתאם לנסיבות הספציפיות של העניין.


להלן תמצית ההתמחויות של משרדנו בתחום הביטוח:

ביטוח סיעוד

תביעות ביטוח סיעוד נועדו לסייע בתשלום חודשי לחולה הסיעודי שזקוק לעזרת צד ג' בביצוע פעולות היום יום או בהשגחה מתמדת.

לרוב, תביעות סיעוד נבחנות על פי אחד משני קריטריונים: ADL (ביצוע פעולות היום ייום) ותשישות נפש.

להרחבה בנושא ביטוח סיעוד לחץ כאן

ביטוח תאונות תלמידים

תביעות נזקי גוף של תלמידים וילדים בגני ילדים בהתאם להוראות החוק אשר מבוטחים בכל שעות היממה (גם מעבר לשעות הפעילות של המוסד החינוכי) בביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

להרחבה בנושא ביטוח תאונות תלמידים לחץ כאן

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות נועד לפצות את המבוטח במקרה של תאונה שגרמה לו לליקויים רפואיים בהתאם להגדרתם בפוליסה.

ביטוח חיים

תביעות ביטוח חיים עוסקות במתן פיצוי כספי לאלה שהנפטר בחר לפצותם במקרה שהוא ילך לבית עולמו.

בפעמים רבות חברות הביטוח מנסות להתחמק מתשלום הפיצוי באמתלה שכשהנפטר הצהיר על מצב בריאותו בעת עריכת הפוליסה, הוא הסתיר פרטים רלוונטיים בנוגע למצבו הרפואי במסגרת הצהרת הבריאות שלו כלפי חברת הביטוח.

ביטוח אובדן כושר עבודה

תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה נועדו לפצות את המבוטח אם הוא יגיע למצב שבו הוא יאבד את כושר השתכרותו כתוצאה ממחלה או מתאונה.


1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח


מאמרים בנושא