fbpx

מכוח פקודת רכב מנועי, כל נהג מחויב להיות מכוסה בפוליסת ביטוח חובה.

ביטוח החובה נועד להבטיח שלא יוותרו נפגעי גוף כתוצאה מתאונות דרכים ללא כיסוי ביטוחי.

מה לעשות לאחר תאונת דרכים

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"מה לעשות לאחר תאונת דרכים"

נפגע גוף מרכב שלנהג בו לא היה כיסוי ביטוחי

פוליסת ביטוח החובה מכסה את הנהג שברכב, את הנוסעים בו וכן את הולכי הרגל, רוכבי אופניים או כל אדם אחר שלא היתה עליו חובה להיות מבוטח בביטוח חובה – והוא נפגע מאותו רכב:

הנהג הפוגע לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מאחר שלא היה בידיו כיסוי ביטוח חובה, ואולם – אם הנהג נהג ברכב של אדם אחר (למשל, מעסיקו) והוא לא ידע ולא היה עליו לדעת שלרכב אין כיסוי ביטוח חובה, הוא יוכל לתבוע את קרנית – הקרן לנפגעי הפיצויים לתאונות דרכים.

הנוסעים יהיו זכאים לתבוע את קרנית – הקרן לנפגעי הפיצויים לתאונות דרכים בתנאי שהם לא ידעו ולא היה עליהם לדעת שלנהג אין ביטוח חובה.

הולכי רגל שנפגעו, יהיו זכאים לתבוע את קרנית – הקרן לנפגעי הפיצויים לתאונות דרכים ככל שאכן התקיימה תאונת דרכים בהתאם להגדרת החוק.

במקרה שקרנית תידרש לשלם פיצויים לאדם כלשהו, היא תוכל לחזור לנהג הפוגע בתביעה להחזר הכספים שהיא שילמה כפיצוי.

תלויים של נהג שלא היה לו כיסוי ביטוחי

כאמור, נהג שעבר תאונת דרכים כשהוא היתה בידיו פוליסת ביטוח חובה תקפה, והוא ידע על כך – לא יהיה זכאי לקבל פיצויים כלשהם, גם לא מקרנית.

ואולם, אלה שתלויים בו (למשל, אשתו וילדיו) עשויים להיות זכאים לתבוע את קרנית ולקבל לידיהם פיצויים על הנזקים שנגרמו להם.

התפיסה היא שהתלויים הם ניזוקים לכל דבר ועניין ואין להם אשמה כלשהי בהגיעם למצב בו הם נפגעו כתוצאה מהתנהלות הנהג.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

תביעת נזיקין

נהג שנפגע בתאונת דרכים ושאין בידיו פוליסת ביטוח חובה, רשאי לתבוע את הנהג השני בתביעת נזיקין רגילה – ככל שהוא יוכיח שהנהג השני אשם בתאונה.

מדובר בחריג לכלל לפיו בתאונות דרכים אין את מרכיב האשמה ("אחריות מוחלטת") ובאופן עקיף, הנהג יוכל למלא את תפקידה של חברת הביטוח שהיתה אמורה לבטח אותו.

תביעת נזיקין בגין תאונת דרכים כשאין ביטוח חובה תקף עשויה אף להגדיל בצורה משמעותית את גובה הפיצוי – משום שתביעות נזיקין אינן מוגבלות בסכום הפיצוי כתביעה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא