fbpx
רופא חובש יד של ילדה

< חזרה לעמוד מאמרים


זכויות רבות עשויות לעמוד לילד שנפצע בגן ילדים אשר קבלתן תלויה בעיקר בגיל הילד ונסיבות התאונה.

על פי חוזר מנכ"ל תשעו/9(ב), אם ילד עובר תאונה בגן ילדים המוסד החינוכי מחויב לדווח למשרד החינוך באמצעות "מערכת ניהול בית ספרית באינטרנט" (מנב"סנט).

אופן התיעוד עלול להשפיע על ההליך המשפטי, היות שהכתוב בו מהווה סוג של ראיה לעניין התאונה.

ביטוח תאונות תלמידים

לאחר תיקון מס' 16 לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 שנעשה בשנת 1984, המדינה היתה מחויבת לממן את מסגרות החינוך לכל ילד החל מגיל 3 במקום גיל 5 שהיה קבוע לפני.

על פי החוק, ילד שמצוי במסגרת חינוכית תחת החוק מבוטח בביטוח תאונות תלמידים.

מסיבה זו, הפעולה הראשונה שבודק עורך דין נזקי גוף לאחר תאונה בגן ילדים היא גיל הילד והמוסד החינוכי שבו הוא נפצע.

בעוד שהפיצוי במסגרת ביטוח תאונות תלמידים הוא מוגבל מאד, הן בשיעורו והן במסגרת הנכויות שמוכרות על פי הפוליסה הבסיסית – הרי שעדיין זוהי זכות חשובה שעשויה לפצות את הילד ומשפחתו בסכום כסף לא מבוטל.

לקריאה מורחבת בנושא תאונות תלמידים >

רשלנות בגן ילדים

עוולת הרשלנות היא מעטפת מחליפה ומשלימה לפיצויים שעשויים להתקבל (אם בכלל) מפוליסת ביטוח תאונות תלמידים.

תביעת נזיקין היא אפשרית אם יצליח הילד להוכיח שאדם או גוף כלשהו התרשלו באופן השמירה עליו, ושכתוצאה מההתרשלות – נגרם לו הנזק.

אחריות על הילדים

הגננות והסייעות הן אלה שאחראיות על שלמות גופו ונפשו של הילד.

כשמדובר בשאלות אחריות בהיבט המשפטי עורך דין נזקי גוף אמור לבחון את נסיבות האירוע הראיה רחבה במיוחד. מבחינתו של הילד שנפגע והוריו (או אפוטרופסיו) כל פציעה עשויה לגלות רשלנות בהיבט אחר.

מקרה לדוגמה: ילד רץ בחצר, מעד וראשו נפגע מהמסגרת של ארגז החול.

במקרה זה יכולות להיות סיבות רבות לרשלנות הגננות, כגון:

  • האם הרצפה היתה תקינה ללא מפגעים
  • האם ארגז החול עמד בתקן הישראלי
  • האם הגננת או הסייעות היו בקרבת המקום
  • כמה גננות או סייעות היו בקרבת מקום
  • האם היו תנאי תאורה לקויים באיזור (בעיקר כשמדובר במקום סגור)
  • האם לילד היו מגבלות רפואיות כלשהן שהועברו לגננת או לסייעות

בעוד שמחד התפיסה היא שתאונות אכן קורות ואין אחריות מוחלטת לעניין תאונות בגני ילדים, הרי שבפועל, עין מקצועית תדע לזהות חובות זהירות שהופרו על יד שהיו אחראים על שלמותו של הילד.

שיעור הפיצוי עקב רשלנות

הפיצויים שעשוי הילד לקבל מניהול תביעה בהליך עוולת הרשלנות הוא כמעט ואינו מוגבל בכפוף לכללי ההיגיון הטבעיים.

שיעור הפיצוי הוא פונקציה של שיעור הנזק – והגדרת הנזק הוא תפקידו של עורך דין נזקי גוף: לפרט ככל הניתן את מכלול הנזקים שנגרמו לילד ולמשפחתו, גם אם הם אינם מועלים בחשיבה אסוציאטיבית.

למשל, הגבלה בתנועות הרגל של הילד עלולה להגביל אותו בפעולות מסוימות, להגביל את אפשרויות התעסוקה שלו, להגביל את יכולותיו במסגרת השירות הצבאי, קושי במציאת בן/בת זוג (מבלי הצורך לבחון את אמיתות הטענה), הגבלה במישור החברתי (למשל כתוצאה מהגבלה בספורט) ועוד רבים אחרים. ככל שהנזק גדול יותר, שיעור הפיצוי גדל בהתאם והפיצוי שמתקבל בתביעות רשלנות תאונות גני ילדים הוא לפעמים עשוי להיות בשיעור של מיליוני שקלים.