fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


המחוקק הישראלי ביקש להנהיג מדיניות נדיבה כלפי נפגעי גוף בתאונות דרכים – באמצעות עיקרון שקרוי "פיצוי מהיר לכל נפגע".

לצורך הגשמת אידיאל זה, פעל המחוקק במספר מישורים, כגון החלת ביטוח חובה לטובת נפגעי גוף מתאונות דרכים, נטרול מרכיב האשמה במקרים של תאונת דרכים ואולי הבולט שמהם הוא הקמת קרן קרנית.

קרנית היא חברה מכוח חוק (חברה סטטוטורית) הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ותפקידה הוא לפצות נפגעי גוף שאין להם ממי לתבוע את נזקיהם.

סעיף 10 לחוק מכריז על הקמתה.

מה לעשות לאחר תאונת דרכים

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"מה לעשות לאחר תאונת דרכים"

מקרים שבהם ניתן לתבוע את הקרן

סעיף 12 לחוק קובע את המקרים שבהם ניתן יהיה לתבוע את קרן הפיצויים:

רשימת המקרים על פי מילות החוק היא רחבה וכללית, ובפועל ישנם מספר מקרים עיקריים שבהם תובעים את הקרן:

  • לנהג הפוגע אין ביטוח חובה תקף
  • לנהג הפוגע יש פוליסת ביטוח חובה תקפה אך הוא נהג בניגוד למוסכם בה
  • תאונות "פגע וברח"
  • לנהג הפוגע אין רישיון נהיגה או רישיון נהיגה תקף
  • חברת הביטוח היא חדלת פירעון (נכנסה להליכי פירוק)
  • הפגיעה נגרמה על ידי רכב גנוב

ניתן לתבוע את קרנית רק עבור נזקי גוף כתוצאה מתאונת הדרכים – ולא לנזקי רכוש.

על פי החוק, תביעה כנגד קרנית בעניין שיעור הפיצוי הוא זהה לתביעה שהיה מגיש הנתבע לחברת ביטוח פרטית.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

זכות החזרה של קרנית

הקמת קרן הפיצויים נועדה לשם הגשמת עקרון "פיצוי מהיר לכל נפגע" והחשש העיקרי הוא שלא לעודד נהגים להימנע מלערוך ביטוח חובה עקב קיומה של קרן הפיצויים.

לשם כך, הוחל מנגנון הגנה שמאפשר לקרן קרנית לתבוע את הנהג שלא פעל כדין על מנת שיפצה אותה על הכספים שהיא נאלצה לשלם עקב מעשיו או היעדר מעשיו.

זכות החברה מעוגנת בסעיף 9 לחוק ומגדירה את המקרים שבהם תוכל קרנית לחזור לאדם החייב בפיצויים.

מסיבה זו, נהג שערך פוליסת ביטוח שנתית, עשוי להיחשב כמבוטח גם כעד שלושים ימים לאחר פקיעת הביטוח, מתוך הנחת מוצא "צרכנית" לפיה הוא התכוון לחדש את הפוליסה.

למשל, חברת קרנית עשויה לשלם פיצויים לנפגע גוף שנפגע עקב תאונת דרכים קשה על ידי נהג שנהג ללא רישיון נהיגה תקף.

הנפגע ינהל את ההליך כנגד חברת קרנית בקלות יחסית (מבלי לחשוש ליכולת הפיננסית לשלם את הפיצוי) ואילו קרנית תוכל לתבוע את הנהג בחזרה עבור הנזקים שהיא נאלצה לשלם עקב מעשיו.

סעיף 9(א)(2) מחריג לעניין היעדר ביטוח מקרים שבהם היה לנהג הפוגע ביטוח שנתי (שנרכש למשך שנה למפרע) שתוקפו פג 30 יום לפני התאונה.

בע"א 6739/99 מאיר עשור נ' קרנית, קבע בית המשפט העליון שסעיף 9(א)(2) מעניק "שלושים ימי חסד" למי שהיה בידיו ביטוח שנתי. בדיון הנוסף שנערך באותו עניין (דנ"א 5771/02), נקבע:

"שלושים ימים אלה נועדו לשקף נוהג מסחרי מקובל ולפיו מעניקות חברות ביטוח למבוטחיהן שלושים ימי חסד לאחר תום תקופת הביטוח, על יסוד הנחה שהמבוטח נתכוון לחדש את הביטוח לשנה נוספת אלא שטעה ולא עשה את שהיה עליו לעשות… תקופת שלושים הימים מספחת עצמה לשנת הביטוח הקודמת, על יסוד הנחה שתקופה זו תיבלע בחידוש הפוליסה לשנה נוספת"


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא


קישורים חיצוניים

אתר האינטרנט של קרנית | קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים