fbpx
קביעת תאריך תחולת הליקויים הרפואיים

< חזרה לעמוד מאמרים


בתביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי בכלל (ובמקרים מסוימים אף בתביעות ביטוח אחרות) עשויה להיות משמעות קריטית למועד שבו החל הליקוי הרפואי להתקיים.

הסיבה המרכזית לחשיבותה של הסוגייה, הוא התשלום הרטרואקטיבי.

ענפים מסוימים במוסד לביטוח לאומי מאפשרים קבלת קצבה באופן רטרואקטיבי, תחת מגבלות החוק – שתשולם החל ממועד היווצרות הליקוי הרפואי.

הבנת נהלי המוסד לביטוח לאומי בכל הקשור לקביעת תחולת הליקויים הרפואיים הוא קרדינלי לצורך מימוש אופטימלי של זכויות המבוטח.

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

גילוי הליקוי הרפואי

תסמיני הליקוי הרפואי לרוב מופיעים בהדרגה תוך שיש להם נטייה להחמיר (או להיטיב) עם הזמן.

המוסד לביטוח לאומי אינו פועל באופן אקטיבי על מנת להתחקות אחר מועד גילוי הליקוי הרפואי ולכן זו אחריותו הבלעדית של המבוטח להעביר לידיו את המסמכים הרפואיים שיוכיחו את פגימותיו.

אחד האתגרים המרכזיים בהתחקות אחר "גילוי הליקוי הרפואי" הוא הפער בין הופעת הסימפטומים של המחלה לבין אבחנתה.

אבחנת מחלה על ידי הרפואה היא כמו "סטטוס" רשמי ומוכר לקיומה.

למשל: אדם סבל מדיכאונות חוזרים החל משנת 2000 והוא לא פנה לרופא פסיכיאטר מומחה על מנת שיסייע לו במחלתו. בשנת 2001 פנה החולה לפסיכיאטר אשר איבחן אצלו הפרעה דיכאונית.

גם אם אותו אדם יוכיח באמצעים ראייתיים את קיומה של הפרעת הדיכאון טרם האבחנה – הוא יתקשה לשכנע את הוועדה הרפואית לקבוע את תאריך תחולת הדיכאון החל משנת 2000.

ליקויים רפואיים שקשה להוכיח את מועד תחולתם

ישנם ליקויים רפואיים רבים שקיים קושי ממשי בהוכחת מועד תחולתם. מדובר בשורה ארוכה של ליקויים אשר מטבעו של הליקוי הוא להחמיר עם הזמן.

למשל, מחלה ניוונית של דמנציה מסוג אלצהיימר היא בעלת נטייה ברורה להחמיר עם הזמן, תוך שתהליך ההחמרה הוא איטי והדרגתי.

ספר הליקויים קובע שיעור נכות למחלת האלצהיימר בהתאם לסימפטומים שמופיעים אצל החולה, בין היתר באמצעות בדיקה נוירו-קוגניטיבית מקיפה, MOCA ואף MMSE.

השלב הראשון במחלה הוא קרוי בפעמים רבות MCI (Mild Cognitive Impairment) שעבורו נקבע שיעור נכות של 10% בלבד.

בשלבים מתקדמים יותר של המחלה עשוי להיקבע שיעור נכות של 40% או יותר גם אם בפועל הירידה הקוגניטיבית היא לא חריפה בשיעור משמעותי.

פער הזמן בין שלב ה-MCI לשלב המתקדם יותר עשוי לארוך שנים ולכן קיים קושי לאתר את המועד המדויק להחמרה אשר מזכה בשיעור נכות גבוה יותר.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

המועד שבו ייקבע אחוז הנכות

הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי מונחות לבדוק את תאריך קביעת הנכות ליום שבו לדעת הרופא המוסמך הופיעו "הסימנים המשמעותיים של המחלה".

מדובר בשיקול דעת רחב מאוד שניתן לרופא ולכן מומלץ להפעיל משאבים רבים על מנת להוכיח מועד תחולה מרוחק כמה שיותר.

הרופא המוסמך מחויב לנמק את החלטתו ולכן החלטה שאינה תואמת את הראיות שהועברו לידי הוועדה היא כפופה לביקורת שיפוט על ידי בית הדין.

מימוש אופטימלי של מלוא הזכויות הרפואיות מכיל גם את מרכיב מועד תחולת הנכות ומסיבה זו מומלץ לפעול במרץ על מנת לשכנע את הוועדה הרפואית שמועד קיומו של הליקוי הרפואי הוא מוקדם ככל האפשר.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא