fbpx
עקרת בית מנקה את הרצפה עם מטלית

< חזרה לעמוד מאמרים


ענף נכות כללית מפלה באופן ברור בין גברים לנשים.

כשמגיע גבר נכה לוועדת אי-כושר תמיד ייבדק כושר השתכרותו גם אם הוא לא עבד יום אחד במהלך חייו.

לעומת זאת, כשמגיעה אישה לוועדת אי-כושר – אם היא לא עבדה תקופה מסוימת, תיבדק יכולתה לתפקד כעקרת בית.

איסור על אפליה

מבלי להיכנס לסוגיות משפטיות "כבדות" – אפליה בין גברים לנשים היא אסורה על פי חוק ממסגרת רחבה של דינים, החל מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ועד חוקים ספציפיים ופסיקה ענפה וברורה של בית המשפט העליון.

ואולם, סעיף 10 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע רכיב "שמירת דינים":

"אין בחוק-יסוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק-היסוד"

מאחר שחוק הביטוח הלאומי נחקק בשנת 1953 האמור בו מוגן מתקיפה חוקתית של בג"ץ. בפועל, אין ספק שמדובר במציאות עגומה ופרימיטיבית אשר מעוותת לחלוטין כל היגיון וצדק.

הגדרת עקרת בית נכה

עקרת בית מוגדרת כאישה בלבד, תושבת ישראל, נשואה או ידועה בציבור של אדם אשר מבוטח בביטוח זקנה ושאירים, שהיא אינה עובדת כשכירה או עצמאית, שמלאו לה 18 שנים והיא עדיין לא הגיעה לגיל פרישה, ושאין לה כושר לבצע עבודות שמקובל לעשות במשק בית או שכושרה לבצע עבודות משק בית נפגע עקב פגימותיה ב–50% או יותר.

ואולם, קובע החוק:

  • אישה שחיה בנפרד מבן זוגה ולא התגוררה עמו במשך 24 החודשים שקדמו להגשת התביעה או לאחריה, תיחשב כעובדת.
  • אם אישה עבדה כשכירה או כעצמאית במסגרת 48 החודשים שקדמו להגשת התביעה במשך 12 חודשים רצוף או במשך 24 חודשים לא-רצופים – היא תיחשב כעובדת ולא כעקרת בית.

גבר כעקרת בית

סטטוס עקרת בית הוא מיועד לנשים בלבד – ולכן גם גברים שאינם עובדים תקופה ארוכה לא יוכלו להיכנס להגדרת "עקרת בית".

בעב"ל 519/069 יחזקאל מני נ' היועמ"ש נקבע בין היתר שגבר אינו יכול להיבדק במסלול "עקרת בית" גם מכוח חובת התשלום למוסד לביטוח לאומי.

בעוד שגבר נדרש לשלם דמי ביטוח – הרי שאישה עקרת בית פטורה מכך.

אף מעבר להתייחסותו המפורשת של החוק, די בעובדות אלה כדי להחריג גברים ממסלול הבדיקה של "עקרת בית".

השוני בין עקרת בית נכה לנכה עובד

השוני בוועדת נכות רפואית לעקרת בית נכה

כשגבר נכה מגיע לוועדה רפואית עליו לעמוד ברף של 60% נכות משוקללת או 40% נכות משוקללת אם אחת הפגימות היא בשיעור של 25% או יותר.

עקרת בית לעומת זאת נדרשת לעמוד בנכות משוקללת בשיעור של 50%.

השוני בוועדת אי-כושר

כשגבר נכה מגיע לוועדת אי-כושר נבדקת יכולתו להשתכר.

מבחינה תיאורטית, עבודה לפרנסה לכשעצמה מצריכה משאבים גדולים יותר ומאמץ ניכר יותר מאשר ניהול משק בית.

התפיסה התיאורטית היא שעבודה מצריכה הגעה למקום עבודה, אינטרקציה עם אנשים, שהייה מחוץ לבית, פעילות רציפה וממושכת יותר ומנוחה בהתאם לצרכיו של המעסיק.

עקרת בית לעומת זאת נדרשת לבצע פעולות משק בית אשר קשה יותר להוכיח את הקושי בעשייתם – כגון:

  • בישול וחיתוך מזון
  • טאטוא
  • שטיפת כלים
  • כביסה
  • טיפול בילדים

כמובן, שניתן לקיים דיון מעמיק בשאלה האם פעולות אלה הן קשות, מתישות ומהנות יותר מאשר עבודה לפרנסה – אך בפועל, אם נדמיין את עצמנו עומדים מול עובדת סוציאלית בוועדת אי-כושר ונידרש לשכנע אותה מדוע איננו מסוגלים לטאטא את הבית "עם מנוחות רבות" או לחתוך מזון ולבשל, אנו נמצא את עצמנו מתקשים יותר.

מסיבה זו, עקרת בית נכה נדרשת להתאמץ יותר על מנת להוכיח את אי-מסוגלותה לקיים את עבודות משק הבית ובפועל סיכוייה להגיע לדרגש אי-כושר בשיעור גבוה יותר היא מאתגרת הרבה יותר.

השוני בקצבאות

גבר נכה זכאי לתוספת תלויים עבור אשתו או בת זוגו אם היא משתכרת בשיעור של 5,856 או פחות, נכון לשנת ינואר 2019.

עקרת בית נכה לעומת זאת, אינה תקבל תוספת תלויים עבור בעלה או בן זוגה גם אם אינו משתכר כלל.

מדובר בגישה שמרנית המנתקת כליל את האידיאל לפיו אישה מהווה חוליית פרנסה בתא המשפחתי.

כיצד להימנע מכניסה להגדרת עקרת בית נכה

ראשית אם האישה עבדה תקופה ממושכת כדאי להגיש את התביעה לנכות כללית מיד ולא להתמהמה.

אם חסרים מסמכים רפואיים, ניתן לצרפם מאוחר יותר ובמידת הצורך ניתן אף לבקש לדחות את הוועדה הרפואית בסד הזמנים שקבוע בחוק ו"למשוך" מעט יותר זמן.

"הרגע הקובע" הוא מועד הגשת התביעה ולא מועד קיומה של הוועדה הרפואית.

בנוסף, אישה שחיה בנפרד מבן זוגה או מידוע בציבור ושהיא אינה מתגוררת עמו במשך שנתיים מלפני יום הגש התביעה תיחשב כעובדת.

הרציונל הוא שאישה שאין לה על מי "להישען בפרנסת הבית" היא מחויבת לפרנס את עצמה ולכן היא תיחשב כעובדת.

במוסד לביטוח לאומי אין מידע ספציפי על נסיבות החיים האישיות של האזרחים, לכן אם האישה עונה לתנאי זה יש לעמוד על הזכות.

חשוב לדעת שהמוסד לביטוח לאומי נעזר בחוקרים רבים אשר במקרה הצורך חוקרים את המבוטחת ואת סביבתה הרלוונטית.

הצהרה שקרית בדבר מערכת יחסים מנותקת עלולה להסתיים גם בהליך פלילי.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים בנושא


קישורים חיצוניים

אתר המוסד לביטוח לאומי – קצבת נכות לעקרת בית