fbpx

עו"ד אוהד שמואלי נפגש ביום (26/10/2021) עם מנכ"ל הביטוח הלאומי מר מאיר שפיגלר בלשכתו – בעניין זכויות הנכים במסגרת הוועדות הרפואיות. בפגישה, נכחו גם סגניתו ומנהלת אגף ועדות רפואיות.

במהלך הפגישה הציג עו"ד שמואלי מספר סוגיות שדורשות נהלים חדים וברורים שהיעדרם גורם לעיוות דין משווע בזכויותיהם של חלק מהמבוטחים.

למשל, מצבים שבהם נדרשות בדיקות רפואיות לצרכי הערכת נכות רפואיות – שאינן ניתנות על ידי קופת החולים (כגון בדיקת שינה בתנאי מעבדה) ובכך מוצב בפני הנכה מחסום בירוקרטי למימוש זכויותיו.

מר מאיר שפיגלר התייחס ברצינות ראויה להצעות – והוא הבטיח לפעול בהקדם האפשרי על מנת לרענן את הנהלים בסוגיות.