fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


סכיזופרניה (מאנגלית: Schizophrenia) או בשם בעברית שַׁסַּעַת היא הפרעה נפשית שמסווגת כהפרעה פסיכוטית.

המחלה מתאפיינת בין היתר בהזיות, מחשבות שווא, ובעיות קוגניטיביות בקשה, בזיכרון ועוד.

מבחינה תפקודית – המחלה מתבטאת הפרעות התנהגותיות, יכולת הניהול, פגיעה בהנאה ובכוח הרצון והיוזמה.

מסיבות אלה, הרי שטבעה של המחלה הוא פגיעה משמעותית בכושר ההשתכרות – עד כדי אובדן מוחלט הכושר להשתכר.

זכויות לחולי סכיזופרניה בביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מציע זכויות רבות לחולים בסכיזופרניה לרבות קצבאות נכות וסל שיקום רחב.

תהליך מימוש הזכויות הוא אינו אוטומטי והוא תלוי במידה רבה במסמכים הרפואיים שיוצגו בפני הוועדה הרפואית ובאופן הצגת הדברים בפניה.

סכיזופרניה – נכות כללית

מחלת הסכיזופרניה מעוגנת בסעיף 33(ב) בספר הליקויים באופן הבא:

בסכיזופרניה לסוגיה: פרנואידית, הבפרנית, קטטונית, לא מובחנת, שרידית, פשוטה, לא מסווגת; הפרעות דלוזיונלי ות מתמידות; הפרעות פסיכוטיות חריפות וחולפות; הפרעה דלוזיונלית מושרית; פרעות סכיזואפקטיביות מטיפוס מאני, דיכאוני, מעורב או מטיפוס לא מסווג ופסיכוזה לא אורגנית ולא מסווגת ייקבעו אחוזי הנכות כדלהלן:

(1)רמיסיה מלאה, בלא הפרעה בתפקוד ובלא הגבלה של כושר העבודה0%
(2)רמיסיה, בלא סימנים "חיוביים" או "שליליים", קיים צורך בטיפול תרופתי, הגבלה קלה של כושר העבודה10%
(3)רמיסיה עם סימנים "שליליים" קלים עד בינוניים, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, ישנה הגבלה בינונית של כושר העבודה25%
(4)רמיסיה חלקית, עם סימנים "שליליים" בולטים, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, ישנה הגבלה ניכרת של כושר העבודה, קיימת פגיעה בתפקוד הנפשי והחברתי40%
(5)רמיסיה חלקית, ריבוי התקפים פסיכוטיים עם סימנים "חיוביים" או "שליליים" בולטים, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, ישנה הגבלה ניכרת של כושר העבודה וכן ירידה ניכרת בתפקוד הנפשי והחברתי50%
(6)מחלה פעילה עם קיום סימנים "חיוביים" ו"שליליים" רצופים, הגבלה קשה בכושר העבודה ובתפקוד הנפשי והחברתי או קיים צורך באשפוז יום פסיכיאטרי ממושך70%
(7)מחלה פעילה, זקוק לאשפוז פסיכיאטרי מלא או להשגחה מתמדת100%

משמעות המונח "רמיסיה" הוא "הפוגה", כלומר הפוגה בחומרת המחלה.

סעיפי הליקוי בגין מחלת הסכיזופרניה מנוסחים בצורה מעורפלת אשר תלויה לרוב בדעתו הסובייקטיבית של הפוסק הרפואי.

למשל, "קלים עד בינוניים"; הגבלה ניכרת" הם מונחים שאינם מכומתים לניקוד והם תלויים בהשקפתו של הבודק.

סובלים מסכיזופרניה עשויים להיות זכאים לקצבת נכות כללית מלאה או חלקית בהתאם לחומרת מחלתם ולביטוי שלה.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

סכיזופרניה – שירותים מיוחדים

בהתאם לסימפטומים של המחלה, עשוי החולה להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים ככל שהוא יוכיח שהוא מוגבל בביצוע פעולות היום-יום או שהוא זקוק להשגחה מתמדת למניעת סכנה על חייו.

קצבת השירותים המיוחדים היא פונקציה של שיעור הנכות הרפואית ולכן יש חשיבות רבה לקביעת סעיף הליקוי המתאים על ידי הוועדה הרפואית.

ייפוי כוח מתמשך לחולי סכיזופרניה

מחלת הסכיזופרניה עשויה להתבטא בשינויים קיצוניים של מידת חומרתה על ציר הזמן.

מסיבה זו, מומלץ מאוד בתקופות של רמיסיה לערוך ייפוי כוח מתמשך על למנת להימנע ממצב של מינוי אפוטרופוס.

לחולי סכיזופרניה מומלץ לערוך את ייפוי הכוח המתמשך בנוכחות רופא פסיכיאטר על מנת שיאשר את כשירותו של החולה לערוך ייפוי כוח מתמשך.

ביטוח פרטי לחולי סכיזופרניה

אדם שחלה בסכיזופרניה במהלך החיים עשוי להיות זכאי לתשלום פיצויים מחברות הביטוח הפרטיות (חד-פעמיים או קצבאות חודשיות) ככל שיש בידיו פוליסות ביטוח מתאימות.

בפעמים רבות מתגלה שאדם מבוטח בביטוחים שונים ללא ידיעתו ולכן מומלץ להיעזר בעורך דין לנזקי גוף על מנת להתחקות אחר הפוליסות.

הפוליסות העיקריות שעשויות להקנות זכויות לחולי סכיזופרניה הן פוליסת אובדן כושר עבודה ופוליסת מחלות קשות. יצוין שפוליסות מחלות קשות הן פוליסות שרשימת המחלות שמזכות בתגמולים היא לרוב מאוד מוגבלת ומחלת הסכיזופרניה היא לא בהכרח תיחשב למחלה מזכה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא