fbpx
נכות בגין קרע במניסקוס

< חזרה לעמוד מאמרים


המניסקוס (באנגלית: meniscus) הוא מבנה סחוסי שמצוי בין מפרק הברך לבין אחת מעצמות השוק (שוקה).

מיקומו של המניסקוס מעיד על תפקידו, לשמש כ"בולם זעזועים" בעיקר בעת הליכה או מאמץ.

 בכל ברך מצויים שני מניסקוסים: תיכון (Meniscus medialis) וצידי (Meniscus lateralis).

תסמינים רפואיים

לא מעט ליקויים רפואיים עשויים להיגרם כתוצאה מפעילות גופנית שגרתית, כשאחד מהם הוא הקרע במניסקוס.

הסימפטומים העיקריים של קרע במניסקוס הם:

  • קושי ליישר את הברך
  • כאבים עזים בברך ונפיחות
  • קשיים בהליכה

כאב חד ומהיר בברך כתוצאה מפציעה עלול להעיד על קרע במניסקוס.

מיקומו של המניסקוס

קרע במניסקוס בספר הליקויים

נזקים במניסקוס מעוגנים בסעיף 48(2)(ז) בספר הליקויים והוא כולל ארבעה תתי סעיפים שניתן לקבוע בהתאם לנזק:

נזק במניסקוס בצורה קלה10%
נזק במניסקוס עם LOCKING20%
מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס ללא הפרעות תפקודיות0%
מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס, קיימים שינויים ארטרוטיים קלים ודלדול קל של השרירים10%

עקב עמימות סעיפי הליקוי, לא פעם נקבע סעיף חריג (סעיף ביניים) במקרים שבהם אין סעיף ליקוי מדויק לשיעור הנזק.

בבר"ע 12391-07-13 יעקב חזק נ' המל"ל נקבע שדרושה הגבלה תפקודית על מנת לקבוע נכות בגין המניסקוס ואין לקבוע נכות רק בעבור הנזק עצמו – וכן שניתן ללמוד זאת מסעיף 48(2)(ז)(III) אשר מתייחס להיעדר הגבלה תפקודית.

כלומר: אם סעיף מסויים קובע במפורש שיעור נכות ללא הפרעה תפקודית, יש לראות בסעיפים שאינם כוללים התייחסות להפרעה תפקודית – כאילו היא נדרשת.

קרע במניסקוס כתוצאה מתאונת עבודה

בפעמים רבות נגרם קרע במניסקוס במהלך העבודה והנפגע עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי גבוה והכול בהתאם לנסיבות הפציעה.

שני הגופים העיקריים שניתן לתבוע הם המוסד לביטוח לאומי והמעסיק כשלכל אחד מהם תנאים שונים לחלוטין לגיבוש התביעה.

תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי

תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שארעה "תוך כדי" ו"עקב העבודה" וכמובן, בדרך לעבודה ובדרך חזרה מהעבודה.

ניהול ההליך המשפטי עשוי להיות מורכב במקרים מסוימים, אולם הבנה יסודית של הוראות הדין עשויה לסייע רבות.

לא כל קרע במניסקוס שארע תוך כדי העבודה יזכה את הנפגע בפיצויים מהמוסד לביטוח לאומי.

בבג"ץ 4690/97 המל"ל נ' בין הדין הארצי נקבע שהמחוקק ביקש להעניק תגמולים רק לעובדים שנפגעו כתוצאה מסיכון שאליו הם נחשפו בעבודה או אירועים חריגים ופתאומיים.

למשל, עובד שסובב את רגלו במהלך "הליכה שגרתית" עלול שלא להיות מוכר כנפגע עבודה.

במהלך הביקור הראשוני אצל הרופא לאחר התאונה, יישאל הנפגע לנסיבות האירוע ודבריו יירשמו על ידי הרופא.

ככל שייכתב מידע שגוי (למשל: "במהלך הליכה שגרתית…") סיכוי רב שייגרם לנפגע נזק משפטי כמעט בלתי הפיך.

מסיבה זו, ייעוץ עם עורך דין לנזקי גוף בהקדם האפשרי הוא קריטי לצליחת התביעה.

תביעת רשלנות נגד המעביד

עובד שנגרם לו קרע במניסקוס במהלך עבודתו עשוי להיות זכאי לפיצויים כספיים מהמעסיק אם הוא יוכיח שהמעסיק התרשל, במעשה או במחדל – ושהקרע במניסקוס נגרם לו כתוצאה מכך.

תביעות אלה מתנהלות לרוב בבתי המשפט, היות שיש צורך להוכיח רכיב משפטי מורכב שקרוי "רשלנות" מכוח סעיף 35 לפקודת הנזיקין או הפרת חובה חקוקה.

גם בתביעות אלה יש משמעות קריטית לאופן הצגת נסיבות הפגיעה בהזדמנות הראשונה, בעיקר בפני הרופא המטפל.

במסגרת ניהול ההליך המשפטי, חברות הביטוח שמבטחות את המעסיקים פועלות במרץ לאתר חומר רפואי שנסיבותיו מרמזות על היעדר אחריות מצד המעסיק.

תביעות נזיקין כלליות

היות שקרע במניסקוס הוא תוצר של פעולה פתאומית, בפעמים רבות ישנם גורמים חיצוניים שגורמים לפגיעה, כגון:

  • בור או מפגע שמצוי על המדרכה
  • מים שפזורים על רצפת חנות
  • בור ניקוז פתוח
  • היעדר תאורה שגרמה למעידה

מדובר ברשימה חלקית – ובכל מקרה בכל אירוע של קרע במניסקוס מומלץ לפנות לעורך דין לנזקי גוף על מנת לנסות ולהתחקות אחר סיבת הפציעה.

לא פעם קורה שנפגעים אינם מודעים לשלל החוקים והתקנים שאי יישומם גרם להם בעקיפין לנזק – ושהם זכאים לפיצוי רק עקב כך.

תביעות אלה דורשות הבנה יסודית ומעמיקה בהוראות הדין הרחבות, לרבות החוק, התקנות והפסיקה.

קרע במניסקוס כתוצאה מפעילות ספורט

אדם שנגרם לו קרע במניסקוס כתוצאה מפעילות ספורט, עשוי להיות זכאי לפיצוי מכוח חוק הספורט.

מדובר בחוק ייעודי וייחודי אשר מגביל את הכניסה לשעריו – כלומר, לא כל פעילות ספורט תזכה את הנפגע בפיצוי מכוחו.

חוק הספורט מחייבת גופי ספורט (אגודת ספורט, ארגון ספורט והתאחדות ואיגוד) לבטח את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות.

תביעות ביטוח

אדם שנגרם לו קרע במניסקוס עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי מחברות הביטוח ככל שקיימת פוליסת ביטוח מתאימה.

פוליסות הביטוח הנפוצות שעשויות להעניק זכויות בגין קרע במניסקוס הן פוליסות ביטוח תאונות אישיות.

שיעור הפיצוי נקבע בהתאם לתנאי הפוליסה ויש לבדוק כל מקרה באופן פרטני.

בדומה לכל תביעה, מומלץ להסתייע בעורך דין מומחה לנזקי גוף על מנת להפיק את המירב מהליך התביעה, הן לעניין עצם הזכאות והן לעניין שיעור הפיצוי.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא