fbpx
נכות רפואית בגין מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD)

< חזרה לעמוד מאמרים


מחלת ריאות חסימתית כרונית (באנגלית: Chronic Obstructive Pulmonary Disease או בקיצור COPD) היא מחלת ריאות שנגרמת לרוב כתוצאה מעישון או מחשיפה לזיהום אוויר.

המחלה גורמת להגבלה בזרימת האוויר ובשלב מתקדם, סובלים החולים ממספר סימפטומים, כגון שיעול כרוני, קוצר נשימה וליחה.

מאחר שמחלת ה-COPD עשויה להעניק זכויות רבות ומגוונות, מומלץ להסתייע בעורך דין לנזקי גוף על מנת להפיק את המירב מניהול ההליך ולהביא לתוצאה מקסימלית של אחוזי הנכות הרפואית.

אבחנת COPD

אבחנת COPD נעשית על ידי בדיקת תפקודי ריאות (ספירומטריה).

הבדיקה אורכת למשך מספר דקות ובה החולה נושף לתוך מכשיר הספירומטר – ומספר פעמים מוציא ומכניס אוויר.

פענוח הבדיקה נעשה במהלך הספירומטריה בו נמדד נפח הריאה הכולל (TLC – Total Lung Capacity) שהוא כמות האוויר המירבית שניתן להכניס לתוך הריאה.

בנוסף, אבחנת המחלה נעשית גם על ידי זיהוי גורמי הסיכון, בדיקות קליניות (קוצר נשימה במאמץ).

בדיקה באמצעות ספירומטר

בדיקה באמצעות ספירומטר נעשית באמצעות מדידות תפקודי הריאות:

 • VC: מדד שבודק את הפרש הנפחים בין השאיפות
 • FVC: מדד שבודק את השאיפה החזקה ביותר והנשיפה המהירה ביותר
 • SVC: מדד שבודק הוצאת אוויר מן הריאות באיטיות
 • MV: הנפח הננשף המקסימלי תוך כדי נשימה רגילה
 • MVV: הנפח הננשף המקסימלי תוך כדי נשימה עמוקה
 • ·        1FEV: מדד שבודק את ספיקת האוויר בשנייה הראשונה לאחר הוצאה מהירה של אוויר

הבדיקות עשויות למדוד את הפרמטרים לאורך זמן (בדיקות דינאמיות) או ללא שום תלות בזמן (בדיקות סטטיות).

מכשיר ספירומטר
בדיקת ספירומטריה


שלבי מחלת COPD

מחלת ה-COPD נחלקת לארבעה שלבים בהתאם לתוצאות בדיקת הספירומטריה:

 • Stage I: שלב שבו קיימת הגבלה קלה בלבד בזרימת האוויר לריאה, שיעול וליחה.
 • Stage II: שלב שבו קיימת הגבלה בינונית בזרימת האוויר לריאה וקוצר נשימה חמור יותר.
 • Stage III: שלב שבו קיימת הגבלה חמורה בזרימת האוויר לריאה, קוצר נשימה קשה, פגיעה באיכות החיים וביכולת התפקוד.
 • Stage IV: שלב שבו קיימת הגבלה חמורה מאוד בזרימת האוויר לריאה.

מחלת ריאות חסימתית בספר הליקויים

מחלת COPD מעוגנת בסעיף 5(1) בספר הליקויים והיא עשויה להקנות שיעור נכות של 20% ועד 100% התאם לחומרת המחלה.

ישנם ארבעה סעיפי ליקוי למחלה אשר במידה מסוימת משקפים את שלבי המחלה (stages):

 • עם FEV1  או  DLCO בין 65% ל-74% – 20%
 • עם FEV1  או  DLCO בין 50% ל-64% – 40%
 • עם FEV1  בין 30% ל-49% או DLCO  בין 35% ל-49% – 60%
 • עם  FEV1 קטן מ-30% או DLCO  קטן מ-35%  – 100%

אופן קביעת סעיף הליקוי מושפע הן מקליניקה והן מבדיקות 1FEV או DLCO (כושר הדיפוזיה).

כמו כן, ככל שיש תיעוד על התלקחויות במהלך השנתיים האחרונות, תיקבע נכות נוספות של 10% בחישוב אריתמטי ולא משוקלל.

למשל: אם נקבעה לנכה נכות בשיעור של 60% בגין מחלת ה-COPD והוא סבל משתי התלקחויות במהלך השנתיים האחרונות – תחושב נכותו הכוללת בשיעור של 70% ולא 64%.

זכויות מהמוסד לביטוח לאומי

חולים במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) עשויים להיות זכאים למספר זכויות מהמוסד לביטוח לאומי:

מחלת ריאות חסימתית – ענף נכות כללית

חולה שנקבעו לו אחוזי נכות בגין מחלת ריאות חסימתית כרונית בשיעור של 40% או יותר, עשוי להיות זכאי לקצבת נכות כללית חודשית ככל שהוא עומד ביתר התנאים שבחוק.

מחלת COPD היא מחלה שמטבעה משפיעה מאוד על כושר העבודה ועל היכולת לתפקד במשק הבית.

להרחבה בנושא ענף נכות כללית >

מחלת ריאות חסימתית – ענף שירותים מיוחדים

נוכח העובדה שמחלת ריאות חסימתית כרונית היא מגבילה את החולה בביצוע פעולות רבות, ניתן במקרים מסוימים לבדוק את הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים.

ענף שירותים מיוחדים נועד לנכים שטרם הגיעו לגיל פרישה.

להרחבה בנושא ענף שירותים מיוחדים >

מחלת ריאות חסימתית – ענף סיעוד

חולה במחלת ריאות חסימתית כרונית שהגיע לגיל פרישה עשוי להיות זכאי להטבות בענף סיעוד  ככל שהוא יימצא כסיעודי בהתאם למבחני ADL ובבחינת הצורך בהשגחה.

להרחבה בנושא ענף סיעוד >

מחלת ריאות חסימתית – פטור ממס

חולים במחלת ריאות חסימתית כרונית עשויים להיות זכאים לפטור ממס אם שיעור הנכות שייקבע להם יהיה 100% עבור המחלה לבדה או נכות משוקללת בשיעור של 90% או יותר בגין המחלה יחד עם ליקויים נוספים.

להרחבה בנושא פטור ממס לנכים >

מחלת ריאות חסימתית – תאונת עבודה

חולים במחלת ריאות חסימתית כרונית שנחשפו לעשן או לחומרים מזיקים במהלך עבודתם עשויים להיות זכאים לזכויות מענף נפגעי עבודה.

מאחר שענף נפגעי עבודה דורש קשר סיבתי בין תנאי העבודה ובין היגרמות המחלה, תוך שעלולה להיות משמעות גם לגורמי סיכון נוספים (למשל, החולה גם מעשן) לא מומלץ לפנות לבד בתביעה מסוג זה ללא עורך דין עם ניסיון מוכח בתביעות לענף נפגעי עבודה.

להרחבה בנושא ענף נפגעי עבודה >

מחלת ריאות חסימתית – תביעות ביטוח

חולים במחלת ריאות חסימתית כרונית עשויים להיות זכאים לפיצוי כספי מחברות ביטוח פרטיות ככך שיש ברשותם פוליסת ביטוח מתאימה.

ישנן מספר פוליסות ביטוח שעשויות להתאים לתביעות ביטוח בגין מחלת ריאות חסימתית כרונית, למשל:


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא