fbpx
עובד רכון על הרצפה כשפניו מכוסות בדם

< חזרה לעמוד מאמרים


ישנן זכויות רבות ושונות לעובדים שנפגעו במהלך עבודתם.

בחלק מהמקרים עשוי העובד להיות זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי ובחלקם גם ממקום עבודתו.

הליך משפטי כתוצאה מתאונת עבודה הוא נושא רגיש מאין כמוהו מאחר שנסיבות האירוע עלולות להיות קריטיות לעצם הזכאות לפיצוי ולשיעורו.

הגופים שאמורים לפצות את הנפגע לרוב מאוד יסודיים ולעיתים מילה פשוטה שנכתבת או נאמרת על ידי העובד הנפגע עלולה לסכל את תביעתו באופן שאינו ניתן לתיקון.

ישנם שלושה הליכים עיקריים כשמדובר בתאונות עבודה (אם כי עשויים לעמוד לטובת הנפגע גם זכויות אחרות): ענף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי, תביעה כנגד המעסיק ותביעת פוליסת ביטוח אישית.

תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי

עובד שנפגע בזמן עבודתו או עובד שחלה עקב תנאי העסקתו עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי הן ממקום עבודתו והן מהמוסד לביטוח לאומי – ואולם הוא לא זכאי לכפל פיצוי.

בפועל, קבלת פיצוי במסגרת תביעה למוסד לביטוח לאומי אינה בהכרח מהווה זכות לקבל פיצוי גם מהמעסיק ואולם עדיין ניתן להביא לשיעור פיצוי גבוה בהרבה עם משלבים את שתי התביעות האלה יחד.

מדובר בשני הליכים שונים מהותית מבחינה משפטית, בעלי מסגרת דינים נפרדת לחלוטין.

המוסד לביטוח לאומי מבטח את העובד למקרה שבו תיוותר לו נכות מתאונת עבודה – מבלי קשר לשאלת האחריות והאשמה ונדרשים שני תנאים עיקריים להכרה בתאונה כתאונת עבודה: הפציעה היתה תוך כדי העבודה ועקב העבודה.

מבחינת המוסד לביטוח לאומי אין שום התייחסות למידת אשמתו של המעסיק או התרשלותו.

תביעה כנגד המעסיק

המעסיק מחוייב לפצות עובד שנפגע מתאונת עבודה, רק אם התאונה התרחשה כתוצאה מרשלנותו, כלומר מעשה או מחדל שמעסיק סביר ונבון לא היה עושה (או עושה).

תביעה כנגד המעסיק לאחר פציעה בעבודה דורשת רכיבים שונים על מנת להקים עילה לקבלת פיצוי כספי. ראשית, יש להוכיח שהמעסיק או מי מטעמו התרשל על ידי מעשה או מחדל בחובתו לשמור על שלמות גופו של העובד.

התרשלות יכולה להיות על ידי העמדת סביבת עבודה לא בטוחה, אספקת כלים לא בטיחותיים לעובד וכדומה.

מחדל עלול להיות אי-קיום הדרכות בטיחות בעבודה לעובד, אי-אספקת ציוד מיגון תקין או מתאים לעובד וכדומה.

ישנם חוקים ותקנות רבים הקשורים לבטיחות בעבודה ובפעמים רבות נמצא שתנאי העבודה שסופקו לעובד נעשו בניגוד להוראות החוק.

בין היתר מסיבות אלה רצוי להתייעץ עם עורך דין שעוסק דרך קבע בתחום נזקי הגוף ובתחום תאונות עבודה.

פוליסות ביטוח פרטיות

ישנן פוליסות ביטוח פרטיות שהנפגע עשוי להיות מבוטח בהן ולפעמים גם ללא ידיעתו.

למשל, חברות בקרן פנסיה עשויה להכיל רכיב "אובדן כושר עבודה" שמזכה את הנפגע בזכויות שונות רבות. גם פוליסות ביטוח פרטיות עשויות להכיל רכיבים שיזכו את נפגע העבודה בפיצוי כספי.

פוליסות ביטוח פרטיות על סוגיהן אינן אחידות וחלקן עלולות להחריג תאונות שמשולמים בהם פיצויים מכוח דין אחר (כגון המוסד לביטוח לאומי).

בכל מקרה מומלץ להיעזר בעורך דין תאונות עבודה מיד לאחר הפגיעה ולא להסתמך על דבריהם של נציגי השירות מטעם חברות הביטוח.

בנוסף, יש לזכור שהשיחות לחברות הביטוח מוקלטות ובהליכים רבים הם משתמשים בחלקים מההקלטות על מנת לנסות ולהתחמק מתשלום.

החשיבות בהתייעצות עם עורך דין בהקדם

תביעות בנושא פציעה בעבודה מכילות רכיבים רגישים מאוד כך שניסוח לא מדויק או לא מנוסח כהלכה עלול לפגום באופן בלתי הפיך בסיכויי ההצלחה בתיק.

למעשה, גם פניה למוסד הרפואי רצוי שתיעשה, ככל הניתן, לאחר התייעצות עם עורך דין וזו מהסיבה שבפעמים רבות הרופא המטפל כותב נתונים לא מדויקים בסיכום הביקור.

למשל, עובד שעמד להכניס את רגלו לרכב לאחר צעידה ארוכה לעברו, עלול לספר את הסיפור באופן לא נכון כך שתאונת העבודה לא תוגדר כתאונת דרכים – למרות שהיא כזאת.

לפעמים פולט המטופל בפני הרופא אמירות מיותרות ולא-מדויקות ולפעמים הרופא כותב מידע לא מדויק מתוך חוסר הבנה להשלכות המשפטיות שיהיו להם.

הנזק ונכויות רפואיות

הנכות הרפואית מהווה את חלק הארי במסגרת סכום הפיצוי שעשוי לקבל עובד לאחר פציעה בעבודה ככל שתוכח תביעתו.

לאחר שנבחנת שאלת האחריות של המעסיק וכן בחינת החובות החקוקות שהוא הפר – דנים בשאלת הנזק שהיא זו שתקבע את שיעור הפיצוי שמגיע לנפגע. שיעור הפיצוי כתוצאה מתאונת עבודה הוא נגזרת של הנזק הסופי שנגרם לנפגע ושיעור הנכויות הרפואיות שנותרו בו. נכויות רפואיות עלולות להיגרם במספר רב של תחומים רפואיים לאחר תאונות עבודה, כגון אורטופדיה, נוירולוגיה, עור, אף אוזן גרון ואף במישור הנפשי.

פעולות שיש לעשות מיד לאחר התאונה

  • לצלם את אזור הפציעה: אם הנפגע לא מסוגל לצלם בעצמו, ניתן לבקש מעובדים, לקוחות או ספקים שנמצאים במקום שיצלמו את האזור. מומלץ לצלם תמונות רבות ככל האפשר על מנת לנסות ולמצוא ראיות נוספות שעשויות להועיל לנפגע במסגרת תביעתו. צילום התמונות באמצעות הטלפון הנייד הוא מספק.
  • לצלם את פגיעות הגוף סמוך למועד הפגיעה: הכאב והסבל הם נזקים ברי פיצוי בתביעות תאונות עבודה ותמונות עשויות לסייע.
  • לפנות למוסד רפואי ולהתלונן על כל הכאבים והפגימות שנוצרו כתוצאה מהתאונה: יש לוודא שהרופא כותב את כל התלונות וככל שיש טעות – יש לבקש לתקנה. המסמכים הרפואיים הם מהכלים החשובים ביותר שיש לנפגע להוכיח את תביעתו.
  • לבקש את פרטי העדים שצפו בתאונה על מנת לנסות ולהיעזר בהם במידת הצורך בעת ניהול התביעה.
  • לא מומלץ לחתום על מסמך כלשהו הקשור לתאונה לפני שמתייעצים עם עורך דין שעוסק בתחום נזקי הגוף.