fbpx

ייפוי כוח מתמשך

סטיפר של עמוד ייפוי כוח מתמשך

< חזרה לעמוד ראשי


משרדנו כבר ערך עשרות מסמכי ייפוי כוח מתמשך שאושרו בהצלחה על ידי האפוטרופוס הכללי וחלקם אף נכנסו לתוקף. סיוע על ידי עורך דין עם ניסיון בעריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך והבנה בענף המשפט הרפואי עשוי לשפר באופן משמעותי את איכות חייו של הממנה, אם חלילה הוא יגיע למצב שבו יחדל מלהבין בענייניו.

מהו ייפוי כוח מתמשך

"ייפוי כוח מתמשך" הוא מסמך משפטי מהפכני, אשר נוגס בגישה הפטרנליסטית הישנה ומאמץ תפיסה מודרנית המחזקת את זכות האוטונומיה של האדם על חייו. הרעיון שעומד מאחורי מסמך ייפוי הכוח המתמשך הוא לאפשר לאדם לבחור את זהותם של אלה שייקבלו עבורו החלטות, אם חלילה הוא יגיע למצב שבו הוא יחדל מלהבין בענייניו.

טרם נוכל להבין מהו "ייפוי כוח מתמשך" עלינו להבין מהו מוסד האפוטרופסות.

מהו אפוטרופוס

אפוטרופוס הוא אדם שמקבל החלטות עבור אדם אחר, שעקב מצבו הרפואי הוא אינו מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו.

עד הגיעו של אדם לגיל 18, הוריו הם אפוטרופסיו הטבעיים. לאחר מכן, הוא זה שבוחר את מעשיו. מדובר בזכות הבסיסית ביותר של האדם, לפעול על פי רצונו ועל פי השקפותיו.

ואולם, במהלך החיים עשוי האדם להגיע למצב שבו הוא יחדל "מלהבין בענייניו". בין אם כתוצאה מתאונה קשה ובין אם כתוצאה ממחלה ניוונית.

במצבים אלה, האדם יהיה זקוק למינוי אפוטרופוס, אלא אם הוא ערך ייפוי כוח מתמשך.

הרחיבו את הידע בסדרת המאמרים שלנו בנושא "ייפוי כוח מתמשך"

מדוע יש למנות אפוטרופוס?

על מנת להבין את האידיאל שמאחורי מוסד האפוטרופסות, נאתגר את עצמנו בשאלה הבאה: רופא עם רישיון מנתח חולה שאינו מצוי במצב חירום רפואי. לשם הצלחת הניתוח הוא נדרש לחתוך את בטנו של החולה עם סכין ולבצע בגופו את הפעולה הנדרשת.

מדוע רופא זה אינו מועמד לדין הפלילי באשמת תקיפה אם הוא חתך את בטנו של המטופל עם סכין?

התשובה היא, שהרופא עושה זאת כדין. הרופא מחזיק ברישיון הנדרש על פי החוק והוא מקבל מהחולה הסכמה מדעת לטיפול רפואי.

ההוראה "הסכמה מדעת לטיפול רפואי" היא מכוח חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996. לא די בהסכמה, אלא הסכמה מדעת. על החולה להסכים לניתוח וגם להבין אודות הניתוח. על סוגיה זו מתדיינות תביעות רבות בעוולות "רשלנות רפואית".

חולים שסובלים למשל ממוגבלות שכלית או ממצב מנטלי ירוד כתוצאה ממחלה או פגיעת ראש מסוגלים להסכים, אך לא מדעת.

רופאים רבים נמנעים מלבצע טיפול רפואי באותם אנשים מתוך החשש שהם חשופים לביצוע עבירה פלילית ולתביעת רשלנות רפואית.

במקרים אלה, אותם רופאים מבקשים מינוי "אפוטרופוס לענייני גוף" על ידי בית משפט אשר יקבל עבור החולה את ההחלטות במקומו.

קוראים לזה גם "רפואה מתגוננת".

האפוטרופוס הכללי

על אותו אפוטרופוס, מפקח גוף ממשלתי מטעם משרד המשפטים, שקרוי "האפוטרופוס הכללי". גוף זה מעסיק מפקחים רבים אשר תפקידם הוא בין היתר לפקח על עבודתם של אלה שמשמשים כאפוטרופוס על החסויים. הפיקוח מטעם האפוטרופוס הכללי, עלול להית לעיתים נוקשה ופטרנליסטי – אם כי חשוב מאוד בהתחשב בעובדה שאותו חסוי לא בחר מראש מיהו האדם שהוא היה רוצה שיקבל החלטות עבורו והוא אף לא הנחה אותו כיצד לפעול במקרה שבו חלילה, הוא יחדל מלהבין בענייניו.

המצב לפני כניסתו של ייפוי כוח מתמשך

מינוי אפוטרופוס נעשה בעיקר כשהאדם מגיע למצב שבו הוא אינו מבין עוד במעשיו, ושנבצרה ממנו היכולת לבחור מראש את האדם שיהיה לו כאפוטרופוס. בפעמים רבות מצאו את עצמן משפחות נאבקות בבתי המשפט מתוך חשש לניצול כספי הירושה או מסיבות רבות אחרות – ובדומה למאבקים רבים, כשהרגש גובר על ההיגיון, הן נעשו לא פעם על גבו של האדם שמונה לו אפוטרופוס. בנוסף, עד היום כשמונה אדם לאפוטרופוס היה עליו לתעד את כל הפעולות הכספיות שנעשו לטובת האדם שמונה לו אפוטרופוס, לדווח עליהן לאפוטרופוס הכללי ולהיות כפוף לפיקוחו ולאישורו. התפיסה המערכתית לא הכירה אפילו במחויבות הטבעית של הורה כלפי צאצאו הבגיר, דם מדמו ובשר ומבשרו – והיא התייחסה אליו בחשדנות ובקשיחות בשעה שהוא ניהל את ענייניו.

בנוסף, עד היום כשמונה אדם לאפוטרופוס היה עליו לתעד את כל הפעולות שנעשו לטובת החסוי, לדווח עליהן לאפוטרופוס הכללי ולהיות כפוף לפיקוחו ולאישורו. במקרים אחרים, התמנה אפוטרופוס חיצוני שהוא אינו בן משפחה או מכר של האדם החולה. בפני בית המשפט הונחה אף תביעה שעסקה באישה צעירה שסבלה משיתוק מוחין ללא קשיים קוגניטיביים, שהאפוטרופוס סירב לבקשתה לעבור קורס לבחינה פסיכומטרית ולאמץ כלב מהטעם ש"טיפול בו כרוך בעלות כספית".

זכותה הבסיסית להגשים את חייה היתה תלויה במוסד פטרנליסטי נוקשה ש"ידע טוב יותר ממנה – מה טוב עבורה".

בעיות אלה ואחרות נפתרות בפני אלה שיערכו "ייפוי כוח מתמשך" בהתאם לדין.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

פיקוח האפוטרופוס הכללי

הפיקוח של האפוטרופוס הכללי על האפוטרופוס נועד לוודא שיישמרו האינטרסים של החסוי.

עורך ייפוי כוח מתמשך יכול לעודד חופש עשייה ובחירה לבני משפחתו ללא הפיקוח של האפוטרופוס הכללי.

פיקוח האפוטרופוס הכללי על האפוטרופוס הממונה הוא הדוק ותובעני וכולל בין היתר את החובות הבאות:

  • הגשת דו"ח פרטה (דו"ח ראשוני) מאומת בתצהיר תוך 60 יום מיום המינוי ובו יש לפרט את כלל הנכסים של החסוי. בדיקת הדו"ח ככלל דורשת תשלום אגרה.
  • הגשת טופס "סל מחיה" לקביעת תקציב ההוצאות החודשיות לטובת החסוי ויש להגישו לאישור המפקח.
  • עדכון המפקח על תחומים רבים, בין היתר על ניהול יותר מחשבון בנק אחד.
  • חובת דיווח לפחות אחת לשנה לאפוטרופוס הכללי על כלל הפעולות בנכסי החסוי בתוך אותה תקופה, בתשלום אגרה.
  • לשמור חשבוניות וקבלות עבור רכישות שנעשו לטובות החסוי.
  • לספק לאפוטרופוס הכללי כל פרט או מסמך שיידרש על ידו.

בפועל, לא פעם מרגיש האפוטרופוס אי-נוחות להידרש להוכיח לאדם זר את מחוייבותו לקרוב שהוא משמש לו כאפוטרופוס.

סוגיות אלה הועלו לא פעם לבית המשפט, אשר בפועל, גם בית המשפט יתקשה להיכנס לנעליו של החסוי ולדעת טוב מהקרוב שלו – מה טוב עבורו.

פיקוח האפוטרופוס הכללי על האפוטרופוס הממונה והדילמות המוסריות הקשות שהועלו כתוצאה משיטה זו – היוו נדבך חשוב בהחלטה לשינוי החוק ולעודד את האנשים לערוך ייפוי כוח מתמשך.

החידוש המהפכני במסמך ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי חדש, מתוחכם ומהפכני שנועד להתגבר על אתגרים אלה, ולאפשר לכל אדם בעודו כשיר משפטית לתכנן מראש את עתידו, ולבחור את זהותם של אלה שיטפלו בענייניו אם גופו יגיע חלילה למצב שבו הוא יהיה זקוק למינוי אפוטרופוס (למשל, כתוצאה ממחלה נפשית, דמנציה, זקנה, תאונה קשה וכד'). הרעיון שעומד מאחורי תיקון החוק הוא שבזמן שהאדם מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו, ניתנת לו הזכות לבחור את זהותו של אלה שידאגו לענייניו ויקבלו החלטות עבורו, אם חלילה בעתיד הוא יגיע למצב שבו הוא יחדל מלהבין בענייניו.

ואם הוא זה שבחר, חזקה שהוא יודע טוב יותר מהאפוטרופוס הכללי מה טוב עבורו.

מסיבה זו, עורך מסמך ייפוי הכוח המתמשך רשאי לשחרר את מיופי הכוח מהפיקוח של האפוטרופוס הכללי על מיופי הכוח.

העניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על:

  • עניינים רכושיים (כסף וממון)
  • עניינים אישיים (למשל, היכן להתגורר, רישום לחוגים וכדומה)
  • עניינים רפואיים (קבלת החלטות רפואיות במגבלות החוק)

בפני ההמנה עומדת האפשרות להתאים לכל מיופה כוח את תפקידו, כך שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה עבורו. למשל, אם אחד הצאצאים עוסק בענף הרפואה – יוכל הממנה לקבוע שאותו צאצא יקבל עבורו החלטות בנושאים רפואיים.

אם צאצא אחר נתפס בעיניו כאחראי מבחינה כלכלית הוא יוכל לקבוע שאותו הצאצא יקבל עבורו החלטות בעניינים הרכושיים.

מנגנון איזונים ובלמים

בעוד שאדם שעורך ייפוי כוח מתמשך רשאי לבקש למנוע מהאפוטרופוס הכללי לפקח על אלה שיקבלו החלטו עבורו, החוק מציב מנגנון איזונים ובלמים שבו יוכל אותו אדם לוודא שבקשותיו יכובדו.

הבולטים שבאיזונים ובלמים אלה הם מתן הנחיות מקדימות לרצונותיו ובחירת אנשים שיעודכנו בענייניו.

הנחיות מקדימות למיופה כוח

עורך ייפוי הכוח המתמשך שמכונה "הממנה", רשאי לקבוע "הנחיות מקדימות" למיופי הכוח לעניין אופן הטיפול בו בהתאם לרצונו.

הממנה רשאי אף להגביל את פעולותיהם. כך למשל, בהיותו של האדם צלול ובריא, הוא יכול לקבוע למשל, האם הוא מעוניין להישאר בביתו או להישלח למוסד חוץ-ביתי (ואף לציין שם המוסד) במקרה בו יחדל הוא מלהבין בענייניו.

עריכת הנחיות מקדימות עשויה להימשך שעות רבות והיא דורשת חשיבה רבה.

סיוע על ידי עורך דין עם ניסיון בעריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך עשוי לשפר באופן משמעותי את איכות חייו של הממנה, אם הוא חלילה יגיע למצב שבו יחדל מלהבין בענייניו .

מדובר במרכיב חשוב מאוד במסגרת ייפוי הכוח המתמשך.

לקריאת רעיונות מה לכלול במסגרת ההנחיות המקדימות >

מיודעים

עורך ייפוי הכוח המתמשך רשאי אף לערב "מיודעים", אנשים אשר יקבלו מידע שוטף על אופן הטיפול בו בהתאם להוראותיו במסגרת המסמך. מדובר במנגנון הגנה נוסף של מסמך ייפוי הכוח המתמשך, אשר תכליתו בין היתר היא להציב מעין "שומרי סף" לכך שבקשותיו ימולאו כפי שהוא ביקש.

ניתן לציין מיודע בודד או כמה מיודעים, אשר להם יחויב מיופה הכוח למסור מידע בהתאם לבקשתו של הממנה.

החשיבות בעריכת "ייפוי כוח מתמשך"

אופן עריכת המסמך דורש עבודה יסודית ואחריות רבה. מדובר במסמך אשר בכוחו להשפיע על חייו של האדם באם חלילה הוא יגיע למצב שבו הוא יחדל מלהבין בענייניו, מכל סיבה שהיא. הליך זה נועד להבטיח לאדם מוסד חלופי למוסד האפוטרופסות המציע אוטונומיה רחבה יותר על אופן הטיפול בו. ההליך אף תורם לשמור על מערכת יחסים תקינה בין בני המשפחה וחלוקת נטל הטיפול בו באופן אופטימלי, אם הוא חלילה יגיע למצב בו הוא יהיה זקוק למינוי אפוטרופוס.

ייפוי כוח מתמשך הוא מעין "פוליסת ביטוח" למקרה בו יזדקק האדם למינוי אפוטרופוס. מדובר במסמך משפטי חשוב והכרחי לכל אדם.


1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

הרצאות שהועברו על ידי עורך דין אוהד שמואלי בנושא ייפוי כוח מתמשך


קישורים חיצוניים

משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי: מדריך לממנה ייפוי כוח מתמשך (קובץ PDF)

אתר הכנסת: רפורמה מהפכנית ביצירת חלופות למינוי אפוטרופוס בישראל