fbpx
בני זוג יושבים מחובקים על שפת אגם

< חזרה לעמוד מאמרים


בני זוג שחיים יחדיו ומוגדרים כסטטוס ידועים בציבור נושאים זכויות רבות במוסד לביטוח לאומי ואולם במקרים מסוימים עלול הדבר לפעול כנגדם.

מבוטחים רבים מקבלים מדי שנה דרישת תשלום חוב מהמוסד לביטוח לאומי עקב חוסר הבנה במשמעות של הגשת תביעה או החלפת קצבה לאחר שהצהירו שהם חיים עם בן/בת זוג ידוע/ה בציבור.

מאחר שסטטוס זה עשוי להועיל למבוטח בחלק מהענפים – בחלקם הוא הופך להם לרועץ.

סטטוס ידועים בציבור

מעמד הנישואין מקנה התייחסות מיוחדת בחוקים רבים במדינת ישראל – כמו גם בחוק הביטוח הלאומי, חוק הבטחת הכנסה ועוד רבים אחרים.

במציאות המודרנית זוגות רבים בוחרים להקים תא משפחתי שנושא את אופי הנישואין אולם ללא יישומו במסגרת הדתית המקובלת.

מסיבה זו, הוקמה קונסטרוקציה משפטית לפיה יכירו בבני או בנות זוג שבחרו להקים תא משפחתי בתבנית שכזו – כנושאים לכל דבר ועניין.

חשוב לציין שידועים בציבור אינו מתייחס רק לבני זוג ממין שונה. גם זוגות חד מיניים זכאים להיות מוכרים כידועים בציבור ככל שהם יענו על דרישות החוק.

התנאים להיחשב כידועים בציבור

יש להוכיח שבני הזוג מקיימים חיי משפחה זוגיים בעל אופי אינטימי, עם סממנים ברורים המעידים על קשירת גורל ורצון לחיות יחד כתא משפחתי.

ואולם, בני זוג שבחרו לחיות יחדיו מתוך אהבה או אינטרס אחר משותף אינם ייחשבו בהכרח כידועים בציבור משום שעליהם גם לנהל משק בית משותף מתוך כוונה ליצור תא משפחתי.

במילים אחרות, על בני הזוג לחיות כבני זוג נשואים גם אם אין להם אישור רשמי לכך ממוסד דתי מוכר.

השלכות בני זוג ידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי

לבני זוג נשואים ישנן זכויות (וחובות) רבות במוסד לביטוח לאומי אשר משפיעות בראש ובראשונה על שיעור הקצבאות ולעיתים על עצם קבלתן.

סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (סעיף ההגדרות) מגדיר "אשתו": "לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו."

סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה (סעיף ההגדרות) מגדיר "בני זוג": "לרבות איש ואישה הידועים בציבור כבני זוג ומתגוררים יחדיו."

החשיבות של ידועים בציבור על קצבאות הנכות

קצבת נכות כללית

בענף נכות כללית, עקרת בית תיחשב כעובדת ולא כעקרת בית אם היא אינה נשואה או שאין לה בן/זוג.

במידה מסוימת ניתן לומר שבחלק מהמקרים אם אישה אינה נשואה ואין לה ידוע בציבור – מצב זה עשוי לתרום לה בבואה לתבוע קצבת נכות כללית.

גמלת סיעוד

גמלת הסיעוד כוללת מרכיב של "מבחן הכנסות", כשהכנסה גבוהה מהרף של שני בני הזוג יחד – אינה מאפשרת קבלת גמלת סיעוד.

גם בקצבה זו, מעמד ידועים בציבור לאישה (או גבר) שאינם נשואים מקשה על הזכות לקבלת גמלה.

קצבת נכות מעבודה

אם מבוטח נהרג כתוצאה מתאונת עבודה, תעמוד לצד אשתו או הידועה בציבור זכאות לקצבת תלויים.

אם האישה תתחתן שוב או שיהיה לה בן זוג ידוע בציבור – תישלל ממנה קצבת התלויים.

החשיבות של ידועים בציבור על גמלאות שאינן נכות

גמלת הבטחת הכנסה

מבחן ההכנסות נעשה לשני בני הזוג יחד כך שאופן חישוב סף ההכנסות הוא תלוי גם בידוע/ה בציבור.

בפועל, נדרש שתנאי הזכאות יתקיימו בשניהם.

במקרה זה העובדה שהביטוח לאומי מכיר בידוע/ה בציבור עלול להרע למבוטח.

קצבת שאירים

בדומה לקצבת נכות מעבודה, אישה אלמנה עשויה להיות זכאית לקצבת שאירים.

ואולם, אם האישה תתחתן שוב או שיהיה לה בן זוג ידוע בציבור – תישלל ממנה קצבת השאירים.

דמי אבטלה

אם למובטל/ת יש בן/בת זוג שנחשבים כתלויים, עשויים לעמוד לרשותו/ה יותר ימי זכאות לקבלת דמי אבטלה.

במקרה זה ידוע/ה בציבור עשוי לתרום למובטל שכן יהיה לו זמן רב יותר לחפש עבודה מתאימה ולקבל דמי אבטלה.

מענק לימודים

הורה שאין לו/ה בן/בת זוג או ידוע/ה בציבור ושיש לו פחות מארבעה ילדים, עשוי להיות זכאי למענק לימודים כתוספת לקצבת הילדים.

בענף זה ידוע/ה בציבור עשויים לפגום בעצם הזכאות למענק לימודים.

מזונות

אישה שיש שנישאה שוב או שיש לה בן זוג ידוע בציבור תקבל קצבת מזונות נמוכה יותר.

תשלום קצבת המזונות, מעצם היותו נפוץ בחברה הישראלית מנוצל לרעה על ידי נשים רבות – ללא שום הבנה לנזק העתידי שזה עלול לגרום להן.

ענף אימהות

ישנן השלכות נוספות בענף אימהות לנשים שהן אינן נשואות או שאין להן בן/בת זוג ידועים בציבור.

השלכות אלה תקפות לאשפוז, מענק לידה ודמי לידה.

הבעיות שנגרמות כתוצאה ממסירת נתונים שקריים

מבוטחים שמשקרים למוסד לביטוח לאומי בעניין הסטטוס הזוגי שלהם – ומעוותים את הנתונים על מנת לקבל או לא-לקבל את ההכרה בבן/ת זוג כידוע/ה בציבור מוצאים את עצמם לא פעם בבעיה קשה.

מעבר לעובדה שמסירת הצהרה שקרית היא עבירה פלילית לכל דבר ועניין – הרי שבבוא היום שהאדם יבקש לממש זכות שהצהרתו הקודמת לא תפעל לטובתו הוא יידרש לשלם חוב רטרואקטיבי גבוה שיהיה לו אולי קשה לעמוד בו.

דוגמה:

בשנת 2010 אדם הצהיר הצהרת שקר למוסד לביטוח לאומי על כך שאין לו בת זוג ידועה בציבור (למרות שבפועל היתה לו) על מנת לקבל קצבת הבטחת הכנסה.

בשנת 2015 הוא החל לעבוד והמשיך בשגרת חייו.

בשנת 2016 הוא חלה ותבע את המוסד לביטוח לאומי לקבלת קצבת נכות כללית.

בתביעתו – הוא תבע תוספת תלויים עבור בת זוגו והצהיר שהם חיים יחד כבר 15 שנים.

המוסד לביטוח לאומי בנקודה זו יגלה שבמועד שהוא תבע תביעה להבטחת הכנסה הוא שיקר בהצהרתו שאין לו בן זוג ובכך הוא עלול להידרש להשיב בחזרה את כל הכסף שקיבל כל השנים. שיגרת החיים משכיחה מבני האדם הצהרות שקריות שנראות לכאורה איזוטריות וסתמיות – אך בעולם המודרני, המערכת הממוחשבת של המוסד לביטוח לאומי זוכרת כל פרט ופרט.