fbpx
זכוכית מגדלת מעל טביעת אצבע

< חזרה לעמוד מאמרים


במקרים רבים מגלים נכים שפנו לענף הניידות במשרד הבריאות שהם צולמו על ידי חוקר פרטי מתהלכים ללא כיסא גלגלים. לרוב, מדובר בנכים שהצהירו על כך שהם משתמשים בכיסא גלגלים – כשבפועל הם לא.

היות שעצם השימוש בכיסא הגלגלים (בתוספת הקביעה שהוא דרוש לנכה) עשוי להקנות זכויות רבות, הרי שבדיקת אמינות ההצרה בדבר השימוש בכיסא הגלגלים עשויה לחסוך לביטוח הלאומי ולמשרד הבריאות כסף רב.

שיקולי עריכת חקירה מטעם ביטוח לאומי

כשגוף כלשהו מבקש לערוך חקירה צמודה על אדם הוא לוקח בחשבון מספר נתונים עיקריים.

  • חשיבות הערך שברצונו לחקור
  • המשאבים והעלות שכרוכה ביכולת השגת המידע
  • הקושי בלהשיג את המידע הדרוש

למשל, אם המוסד לביטוח לאומי ישלח חוקר על מנת לבחון את טענותיו של נכה שטוען שהוא סובל מנפילות חוזרות ונשנות – הרי שעלות החקירה תהא מאוד יקרה.

מדובר באירועים נקודתיים ולא מתמשכים ולשם הוכחת מצג שווא של הנכה, יהא על החוקר לצלמו למשך תקופה ארוכה ורציפה.

לעומת זאת, אדם שטוען שהוא משתמש בכיסא גלגלים – קל מאוד להוכיח את אמינותו. די בצילום פשוט כדי להוכיח שהוא מתהלך בכוחות עצמו באמצעות מקל הליכה או הליכון על מנת להפריח את טענותיו.

החשיבות בשימוש בכיסא גלגלים

שימוש בכיסא גלגלים מקנה יתרונות רבים מבחינת הזכויות בענף הניידות, ביניהם ניתן למנות בין היתר גם את הזכאות לשילוב גמלת הניידות עם קצבת שירותים מיוחדים.

מסיבה זו, גם אם הנכה סובל מבעיות קשות בפלג גופו התחתון והוא נאלץ להסתייע במקל הליכה או הליכון – הרי שעצם השימוש בכיסא גלגלים מקנה לו יתרון בולט בעניין שיעור הקצבאות.

מסיבה זו, נכים שמעלים חשד (ולו קל) שהם לא זקוקים לכיסא גלגלים – נשלח לביתם חוקר על מנת לבדוק את נכונות טענותיהם.

למשרדנו הגיעו מקרים רבים שבהם חוקר מטעם משרד הבריאות התקשר למוגבל בניידות והודיעו לו שמחכה לו מכתב ממשרד הבריאות.

כל נכה שעבר ועדה רפואית מודע למתח הרב שכרוך בהמתנה לתוצאות הוועדה ובפעמים רבות מבלי לשים לב, יורד המוגבל בניידות בתמימותו "לקבל את המכתב" ולא רואה אף אדם.

בפועל, מסתתר לו חוקר פרטי בקרבת מקום ומתעד את הנכה צועד בכוחות עצמו ללא כיסא גלגלים.

ישנן עוד שיטות חקירה רבות שניתן לזהות נכים שמצהירים הצהרות שקריות ולכן אם נכה לא משתמש בכיסא גלגלים מוטב שלא להצהיר הצהרה שקרית בדבר השימוש בו שכן אחרית עלול הדבר להשפיע גם על הקצבאות האחרות.

לקריאת כתבה שפורסמה על משרדנו בנושא חוקר פרטי בניידות >

דיווח למוסד לביטוח לאומי

אם נכה נתפס כשהוא שיקר בנוגע להצהרתו בדבר השימוש בכיסא גלגלים, המידע עשוי לעבור גם למוסד לביטוח לאומי.

אם המוסד לביטוח לאומי מקבל לידיו את הנתונים, במקרים רבים הוא מזמן את המבוטח לועדה רפואית מיוחדת אשר בודקת את תנאי זכאותו מחדש. הנזק שנגרם למבוטח אינו נוגע אך ורק בזכויות הנוכחיות שהוא מקבל היות שהנתון מתועד בתיקו והוא עלול להיות "בחזקת נחשד" בכל פעם שהוא יתבע להחמרת מצב.

יצוין שאם נכה תועד כשהוא פועל בניגוד להצהרתו, הרי שחלה חובה על הוועדה הרפואית ליידע את המבוטח שהמידע מצוי בידיה ולהציג בפניו את הממצא.

זכות זו היא קריטית מאחר שאם ועדה רפואית לא פועלת כך, הרי שכרשות ציבורית היא עברה על כללי המשפט המנהלי (זכות השימוע וזכות הטיעון) וזוהי עילה מספקת לפסול את החלטתה.