fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


המושג "זכויות רפואיות" הוא מושג כולל למסגרת רחבה של זכויות המוענקות לחולים ולנפגעים.

בין אם מדובר בתאונות דרכים, תאונות עבודה, מחלות או אנשים עם מוגבלויות חברה מתוקנת יוצרת עוגן חקיקתי שיאפשר לנפגעים או לחולים לקבל טיפול רפואי הולם ולהקל את השתלבותם בחברה. זכויות רפואיות במדינת ישראל כוללות גם התייחסות לתרופות אשר מסובסדות על ידי המדינה ועד הענקת קיצבאות קבועות המאפשרות לחולה לקיים את עצמו כאשר נפגע כושר השתכרותו.

עיקר הגופים שאמונים על מתן זכויות רפואיות

זכויות רפואיות במדינת ישראל מוענקות על ידי גופים רבים, ביניהם ניתן למנות בין היתר:

המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי אמון על סל רחב של זכויות רפואיות כגון נכות כללית, נפגעי עבודה, ילד נכה, סיעוד, שירותים מיוחדים לנכים קשים ועוד.

לצידו קיימים גם גופים נוספים שמעניקים זכויות רפואיות למרות שזהו אינו בהכרח מתפקידם העיקרי, כגון:

משרד הבריאות

אמון בין היתר על ענף הניידות, חוק הפיצויים לנפגעי גזזת, פיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) וחוק ביטוח נפגעי חיסון.

משרד הביטחון

אמון בין היתר על נפגעים מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) לנכי צה"ל.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אמון בין היתר על בדיקת כשירות רפואית לחידוש רישיון נהיגה של בני 60 ומעלה ואישור או דחיית קבלת תג נכה, מרכיב משלים של זכויות רפואיות שניתנות במדינת ישראל.

משרד האוצר

אמון בין היתר על הרשות לניצולי שואה, שבכוחה להכריע האם אדם זכאי לקבל פיצויים מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים – וככל שכן לקבוע את דרגת נכותו.

משרד הבינוי

בין היתר דן בענייניהם המבקשים סיוע בדיור מתאים עקב בעיה בריאותית (למשל, אם יש הכרח רפואי להקצות דיור בקומת קרקע).

שירות התעסוקה הישראלי

אמון בין היתר על בדיקת כושר עבודה של דורשי עבודה.

רשות האוכלוסין וההגירה

אמונה בין היתר על הקריטריונים להיתר העסקת עובד זר בענף הסיעוד.

זכויות רפואיות במדינת ישראל על ידי גופים פרטיים

לצד גופים ציבוריים אלה, ישנם גם גופים פרטיים אשר תורמים את חלקם לביטחון הפיננסי של התושב כגון חברות ביטוח, קרנות פנסיה ומוסדות פיננסיים. קבוצות אלה מונעות מאינטרסים אחרים שכן מדובר בחברות פרטיות שייעודן הוא לפעול למען השאת רווחיהן. חברות אלה מאפשרות למבוטחיהן ליהנות בין היתר מקצבאות פנסיה ואובדן כושר עבודה והן כפופות לחוקים ולרגולציה אשר מאזנים את כוחם הרב כמוסדות פיננסיים.

כפל קצבאות

מבוטחים רבים עשויים לזכות במספר זכויות רפואיות מענפים שונים – בו זמנית, בין אם  שישתלמו ממספר גופים שונים ובין אם מגוף יחיד.

לעיתים כפל הקצבאות יינתן בקיומם של תנאים מסויימים, לעיתים ללא תנאים כלל ולעיתים יהיה על המבוטח לבחור איזו קצבה ברצונו לקבל.

למשל, מוגבל בניידות עשוי ליהנות גם מגמלת ניידות וגם מגמלת נכות מעבודה. לעומת זאת, לא ניתן לקבל גמלת נכות מעבודה לצד קצבת נכות כללית.

בתנאים מסויימים ניתן ליהנות משתי הקיצבאות יחד ובכך יוכל המבוטח לשפר באופן משמעותי את איכות חייו, הן מבחינת גובה הקיצבה שאותה יקבל והן מבחינת ההטבות הנלוות שמעניק כל ענף בנפרד. כתוצאה ממורכבות הדין, מבוטחים רבים אינם יודעים כיצד לנצל את זכויותיהם בצורה אופטימלית אשר תאפשר להם ליהנות מזכויות רבות ככל האפשר.

לא מקובל לראות בשאיפתם של המבוטחים לקבל את מלוא הזכויות אשר מציע להם הדין, כניצול מניפולטיבי של משאבי המערכת הסוציאלית.

אלו זכויות רפואיות אשר ניתנו למבוטחים מכוח חוק, לאחר ניתוחים רבים וחשיבה מעמיקה – והכל בהליך דמוקרטי לגיטימי. על המבוטח להתרכז ביישום מלא של הוראות החוק לעניינו ולעולם לא לסמוך את ידו על הגופים המעורבים שיפעלו לטובתו בדרך אשר תיטיב עימו. יש לזכור שהדין מכיל הוראות רבות הקשורות לכפל קצבאות שאינן בהכרח יוצאות מכוח חוק ספציפי אחד.

בפעמים רבות יש לנתח חוקים ותקנות שונים ולנווט את הדרך אל הפתרון האופטימלי המוצע משילובם.

ענפים מסויימים מתנים קבלת קצבאות בשילוב עם ענפים אחרים, אם יתמלאו תנאים מסויימים אשר אותם יש לבחון כבר בתחילת הליך התביעה ולעיתים יש משמעות לבחירת הסדר הכרונולגי של אותם ענפים.

על מנת לבדוק אילו קצבאות והטבות יכולות להתקבל בו-זמנית ובאילו תנאים, ניתן להיעזר במחשבון כפל קצבאות באתרנו.

זכויות רפואיות – הלכה למעשה

מערכת הדינים אשר מהן מורכבות זכויות רפואיות מונעת על ידי שחקנים רבים וביניהם ניתן למנות את הציבור בכללותו אשר מפעיל את זכויותיו הדמוקרטיות ופועל למען השגת מטרות אידיאלוגיות אלה:

  • הרשות המחוקקת אשר קובעת את הנורמה הראויה באמצעות דברי חקיקה
  • מערכת הבריאות בכללותה אשר מניעה מהלכים רבים ליישום אותן נורמות
  • הרופאים אשר תפקידם לפעול לטובת החולים ולא פעם מוצאים את עצמם שבויים בין האינטרסים המנוגדים של שאר השחקנים במערכת
  • מערכת המשפט אשר עליה לשקול את מכלול האינטרסים ולהכריע בסכסוכים ושאלות שנובעים מיישום אותם חוקים
  • החולים אשר נלחמים למען זכויותיהם ומנווטים בקושי רב להצלחת ההליך מול שאר השחקנים במערכת.

כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים בנושא


קישורים חיצוניים

המוסד לביטוח לאומי – מיצוי זכויות