fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


מחלת הסוכרת (באנגלית: Diabetes mellitus) היא מחלה מטבולית נפוצה שהלוקים בה עלולים לסבול מסיבוכים שונים במערכות שונות בגוף.

מחלת הסוכרת היא למעשה ריכוז גבוה של גלוקוז (חד-סוכר) בדם ובשתן.

באופן כללי, נהוג לחלק את הסוכרת לשני סוגים עיקריים: סוכרת סוג 1 (בעבר כונתה "סוכרת נעורים") וסוכרת סוג 2 שהיא הנפוצה יותר.

כמו כן, ישנם סוגים שונים של סוכרת, כגון סוכרת הריון, סוכרת משנית למחלות אנדוקריניות ועוד.

מימוש זכויות רפואיות עבור מחלת הסוכרת נחשב להליך מורכב מאוד שדורש התייחסות עמוקה למחלה ובעיקר לסיבוכיה.

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

סוכרת בענף נכות כללית

חולי סוכרת עשויים להיות זכאים לקצבת נכות כללית, חלקית או מלאה והכול בהתאם לחומרת המחלה וסיבוכיה.

אופן חישוב הנכויות על פי ספר הליקויים הוא חריג ומורכב ביחס לליקויים אחרים.

ביום 1/12/2014 נכנסו תקנות חדשות אשר שינו מן היסוד את אופן חישוב אחוזי הנכות עבור מחלת הסוכרת.

למרות שהמוסד לביטוח לאומי ניסה לטעון שהשינויים הם לטובת המבוטחים – בפועל, התקנות החדשות הקשיחו באופן ניכר את מספר הזכאים לנכות גבוהה בשל המחלה.

מימוש זכויות חולי סוכרת בענף נכות כללית של המוסד לביטוח לאומי דורש התייחסות מעמיקה למחלה ולסיבוכיה ודרושה הבנה יסודית בתקנות, בנהלים ובפסיקת בתי הדין על מנת להביא למימוש אופטימלי של הזכויות.

דברים אלה נכונים ביתר שאת כשמדובר בקביעת אי-הכושר לעבוד כתוצאה ממחלת הסוכרת.

גם נשים שלוקות בסוכרת הריון עשויות להיות זכאיות לקצבת נכות כללית (גם אם מדובר בנכות זמנית) ואופן חישוב הנכות זהה למעשה לחישוב סוכרת רגילה.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

שיעור הנכות למחלת הסוכרת

מחלת הסוכרת מצויה בסעיף 4 שבפרק הראשון בספר הליקויים אשר קובע שיעור נכות שבין 0% ל-100% והכול כאמור בהתאם לחומרת המחלה.

כך למשל, סוכרת ללא טיפול תרופתי אינה מזכה בנכות כלשהי בעוד שסוכרת בטיפול פומי או אנלוג 1-GLP מעניק שיעור נכות של 10%.

סוכרת בטיפול אינסולין עשויה להעניק שיעור נכות שבין שבין 20% ל-40%.

סעיפי הליקוי הגבוהים יותר מוענקים לחולים אשר נגרמו להם פגיעות באיברי מטרה (סיבוכי סוכרת).

בעבר, אם היה החולה מוכיח שהוא סובל מפגיעה לפחות בשני איברי מטרה (מבלי קשר ל"עוצמת הפגיעה") הוא היה זכאי לקבל נכות בשיעור של 65%.

היום, על פי התקנות החדשות – נדרש החולה לסבול מפגיעה אחת באיבר מטרה באופן שבו חומרתה מקנה שיעור נכות של 30% לפחות על מנת לקבל שיעור נכות של 65%.

למשל: חולה סוכרת שסובל מנוירופטיה סוכרתית על פי סעיף ליקוי 29(6)ג שמקנה נכות בשיעור של 30% עשוי להיות זכאי לסעיף 4(ו) לספר הליקויים שמקנה נכות בשיעור של 65%.

באופן דומה, אם סובל החולה משני סיבוכים שחומרת כל אחד מהם הוא 20% לפחות – הוא יהיה זכאי גם לנכות בשיעור של 65%.

למשל: חולה סוכרת שסובל מנוירופטיה סוכרתית על פי סעיף ליקוי 29(6)ב שמקנה נכות בשיעור של 20% בשילוב עם רטינופטיה סוכרתית על פי סעיף ליקוי 52(1)ז2 שמקנה אף הוא נכות בשיעור של 20% עשוי להיות אף הוא זכאי לסעיף 4(ו) לספר הליקויים שמקנה נכות בשיעור של 65%.

שיעור הנכות המקסימלי לחולי סוכרת הוא 100% – במקרים שבהם ישנם 3 סיבוכים לפחות כשחומרת כל אחד מהם הוא 30% לפחות.

בנוסף, ספר הליקויים מורה על "בליעת" סעיף הליקוי כתוצאה מהסוכר לטובת סעיף הסוכרת.

למשל, חולה סוכרת שסובל מנוירופטיה סוכרתית בשיעור של 30% על פי סעיף ליקוי 29(6)ג, לא יקבל נכות נפרדת עבור הנוירופטיה הסוכרתית אלא שקלול כולל במסגרת הליקוי עבור מחלת הסוכרת.
ואולם, אם שיעור הליקוי הוא 51% או יותר – הוא יקבל נכות נפרדת בעד אותו הליקוי.

סוכרת כתוצאה מתאונה

ישנה אסכולה רפואית רווחת ומוכרת לפיה דחק (stress) או אירוע טראומתי כגון תאונת דרכים, תאונת עבודה, אירוע איבה, פגיעה בצבא עלולים לגרום להיווצרות מחלת הסוכרת.

מבחינה משפטית, מדובר בקשירת מחלת הסוכרת לאירוע הראומטי או לדחק – מבחינת קשר סיבתי.

ניהול הליך משפטי לעניין קשירת מחלת הסוכרת לאירוע חיצוני הוא מורכב ודורש הבנה מעמיקה בהוראות הדין ובענף הרפואה.

כמו כן, מאחר שמדובר באסכולה רפואית, ישנה חשיבות מכרעת לעניין בחירת המומחה הרפואי אשר יכריע בסוגייה.

סוכרת כתוצאה מתאונה עשויה להעניק זכויות מול ענף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, חברות ביטוח ועוד.

אין רשימה סגורה של האירועים הטראומטיים שבגינם עשוי להיות זכאי החולה לזכויות והכול תלוי באופן ניהול ההליך המשפטי והרפואי.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא