fbpx
הרף הרפואי בתביעות נכות כללית

< חזרה לעמוד מאמרים


על מנת לצלוח תביעה בענף נכות כללית, על הנכה לעבור שני שלבים עיקריים:

תפקידה של הוועדה הרפואית היא לבדוק האם שיעור נכותו המשוקללת של הנכה עומד בדרישות החוק, ורק אם הוא עומד בהן, ייבדק הנכה בוועדת אי-כושר.

הרף הרפואי שקבוע בחוק לצורך בדיקת אי הכושר להשתכר (או אי הכושר לתפקד במשק הבית לעקרות בית נכות מורכב משלוש אפשרויות.

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

הרף הרפואי הסטנדרטי לגבר נכה או לאישה נכה עובדת

עובד או עובדת זקוק לנכות משוקללת בשיעור של 60% או יותר על מנת להיבדק על י ועדת אי-כושר.

להרחבה בנושא "שקלול נכויות" ניתן לקרוא את המאמר "מהי נכות משוקללת" באתרנו >

הנכה ייבדק על ידי ועדות רפואיות מטעם המוסד לביטוח לאומי כשזהות הרופאים תהא בהתאם לליקוייו אשר עולים מהמסכים הרפואיים.

ליקויים מנופים לענף נכות כללית לא ייחשבו במסגרת השקלול וערכם יהיה 0%.

הרף הרפואי לעובד/ת כשיש סעיף ליקוי גבוה

נכה עובד או אישה נכה עובדת אשר נקבע להם לפחות סעיף ליקוי אחד ששיעורו הוא 25% או יותר, יוכלו להיבדק על ידי ועדת אי-כושר גם עם נכות משוקללת בשיעור של 40%.

ההיגיון שמאחורי הוראה זו הוא שליקוי רפואי המעניק נכות בשיעור של 25% או יותר הוא "מורכב" דיו על מנת להדגיש את מוגבלותו של הנכה.

למשל: נכה שקיבל סעיף ליקוי פסיכיאטרי בשיעור של 25%, יוכל לצלוח את הוועדה הרפואית ככל שהשקלול עם יתר נכויותיו יהיה 40% בלבד או יותר.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

הרף הרפואי לעקרת בית נכה

לעקרת בית נכה נדרשת נכות רפואית משוקללת בשיעור של 50% או יותר על מנת שהיא תיבדק על ידי ועדת אי-כושר.

עקרת בית נכה מהווה "מצב ביניים" לנכה עובד/ת משום שמחד, הרף הרפואי שבו היא נדרשת לעמוד הוא נמוך יותר מהרף הרפואי הסטנדרטי מזה של נכה עובד – ומאידך היא אינה נהנית "מהנחה" של 10% גם אם היא סובלת מליקוי רפואי של 25% או יותר.

כלומר, גם אם עקרת בית נכה סובלת מליקוי רפואי בשיעור של 25% או יותר, היא עדיין תידרש להגיע לרף רפואי של 50%.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא