fbpx

מבוטחת הגיעה למשרדנו על מנת לברר את זכויותיה – בנסיבות שבהן היא לא יכלה עוד לעבוד במקום עבודתה עקב קשיים גופניים. מעיון ראשוני בסיכומה הרפואי, מצאנו תיק רפואי נקי ממחלות ואבחנות וזאת בניגוד גמור לתחושותיה הכלליות. מגיל צעיר, המבוטחת נמנעה מלפנות למערכת הבריאות ולהתלונן על מכאוביה.

לצורך בחינת זכויותיה, הפנינו את המבוטחת לרופאים מומחים מטעמנו אשר שלחו אותה לסדרה ארוכה של בדיקות במשך מספר חודשים, כשאחריהן הגשנו תביעה לנכות כללית ושירותים מיוחדים למוסד לביטוח לאומי. המבוטחת נבדקה במספר רב של ועדות רפואיות בהתאם לפגימות שאותרו, כשבינתיים מצבה הרפואי הלך מדחי אל דחי.

רופאי המוסד לביטוח לאומי התקשו להחליט על זהות המומחה הרפואי שראוי להוביל את עניינה – ואולם, לבסוף נקבעה לה נכות רפואית בשיעור של 76%, דרגת אי-כושר מלאה בשיעור של 100% ואחוזי זכאות לשירותים מיוחדים בשיעור של 188%.

בפועל, המבוטחת כיום מקבלת קצבה חודשית בשיעור של 8,534 ש"ח, כמעט פי שלושה משכרה במקום עבודתה שאותו היא עזבה עקב מחלותיה.
(את המבוטחת ייצג עורך דין אוהד שמואלי)