fbpx

צעירה הגיעה למשרדנו לאחר שהיחידה לטיפול במוגבלי ניידות של משרד התחבורה דחתה את בקשתה לקבלת תג חניה לנכה, מהנימוק שהכיבים בכפות ידיה עקב מחלת הסקלרודרמה שממנה היא סובלת "אינם מונעים את הליכתה".

עמידה דווקנית וסמנטית בנוסח הערר שאותו הגשנו על ההחלטה בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים, הפכו את החלטתה והצעירה נמצאה זכאית לתג חניה לנכה אשר משפר באופן ניכר את איכות חייה.

תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות חניה המיועדים לנכים וכן במקומות מסוימים שהחניה אינה מותרת בהם, בין היתר בכפוף לסעיף 2 לחוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993. בנוסף, המחזיק תג חניה לנכה זכאי לאגרת רישוי מופחתת (נכון להיום בשיעור של 27 ש"ח בלבד).

לפעמים, כך פועל המנגנון הסוציאלי במדינת ישראל. דבקות עיקשת באותיות ובמילים היא זו אשר תכריע את האופן שבו יוכל תושב נכה לממש את זכויותיו.

משרדנו השיג לצעירה גם קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים.
(את הנכה ייצג עורך דין אוהד שמואלי)