fbpx
יד גברית ממלאת טופס תאונת עבודה

< חזרה לעמוד מאמרים


תביעות למוסד לביטוח לאומי מחולקות לשתי קטגוריות: תביעות שדורשות התקיימות של ליקויים רפואיים מצטברים (למשל, נכות כללית) או תפקודיים מצטברים (למשל, שירותים מיוחדים או ביטוח לאומי סיעוד) ותביעות שדורשות רכיב משפטי שקרוי "קשר סיבתי".

תביעות שדורשות קשר סיבתי נחשבות לתביעות מורכבות יותר אשר מכילות הוראות משפטיות מורכבות ורחבות.

ענף נפגעי עבודה מחייב רכיב של קשר סיבתי – קשר בין הפגיעה לבין הנזק.

הכנת המסמכים הרפואיים

בתביעות של קשר סיבתי, כמעט כל נתבע (לרבות הביטוח הלאומי) יבקש להוציא את תיקו הרפואי של הנפגע מהמוסדות הרפואיים על מנת לוודא שהנזקים שהנפגע טוען להם, לא התקיימו טרם התאונה.

מסיבה זו, כל נפגע עבודה מחויב לחתום על "טופס ויתור סודיות רפואית" כתנאי להגשת התביעה.

הכנת תביעה לנפגעי עבודה מחייבת הכנה יסודית וזהירה של המסמכים הרפואיים ועליה להתמקד אך ורק במסמכים שרלוונטיים לתאונת העבודה.

למשל, נפגע עבודה שנפגע קשה בגבו ויציג בפני המוסד לביטוח לאומי מסמך רפואי מעברו (מועד קודם ליום התאונה) עלול לגרום לדחיית תביעתו.

אתגר נוסף – בפעמים רבות פונים מטופלים לרופא המטפל אשר רושם נתונים לא רלוונטיים ולא נכונים.

למשל: "כאבים בגבו לאחר תאונת דרכים אך הכאבים החלו כחודש לפני התאונה".

אמירות כאלה הן אינן נדירות ובפעמים רבות מגיעים למשרדנו מיוצגים מופתעים אשר סמוכים שמילא מעולם לא אמרו דברים אלה לרופא, אלא שהם מעולם לא סבלו מאותם תיאורים.

מסיבה זו יש לבחון כל מסמך בקפידה.

אופן מילוי טפסים לתאונת עבודה

בעוד שחלק מהנתונים הוא טכני בעיקרו, חלק גדול הוא מהותי וקרדינלי לעצם אישור התביעה וקביעת שיעור הנכות הרפואית.

למשל, בסעיף 2 יש למלא את מקום הפגיעה. נפגע רעש עלול היה להיחשף למקורות רעש בתוך המפעל וגם מחוץ למפעל.

בפועל, חוקר מטעם הביטוח הלאומי ייגש למקום התאונה וימדוד באמצעים טכנולוגיים את עוצמת הרעש. אם לא ידועה מהיכן וממה בדיוק נגרמה הפגיעה, מוטב לא להתחייב על נתון כלשהו.

סעיף 3 מכיל רובריקה קריטית: תיאור הפגיעה.

יש למלא את הסעיף בזהירות באופן שבשוגג לא יימסרו נתונים אשר עלולים לגרום לנזק בלתי הפיך לתביעה הנוכחית או לתביעה עתידית נגד המעסיק.

באותו סעיף ישנה גם שאלת בחירה, האם התאונה נגרמה כתוצאה מתאונת דרכים. למרות שלכאורה נראה הסעיף כתמים, מדובר בסעיף אשר עלול לעלות בכסף רב.

הגדרת תאונת דרכים עלולה להיות מורכבת מבחינה משפטית. בפעמים רבות הגיעו מיוצגים למשרדנו והם לא היו מודעים שהתאונה שממנה הם נפגעו היא תאונת דרכים.

לכידת מסך חלקית מטופס תביעה ענף נפגעי עבודה
רובריקות "תיאור הפגיעה" ו"האם מדובר בתאונת דרכים?"

הכנת הראיות

בפעמים רבות נדרשות ראיות ממשיות להוכחת קיומה של תאונת עבודה.

למשל, מקרים שבהם נפגע העובד ללא עדים, במקרים שבהם יש קשר אישי בין המעסיק לבין העובד, מקרים שהם נגרמה פגימה רפואית שאינה מסתדרת עם  אופן הפגיעה ועוד.

החשש העיקרי של המוסד לביטוח לאומי הוא שאנשים יחצינו למוסד לביטוח לאומי תאונות אשר אינן חלק מחובתו.

אם מציינים עדים לאירוע, כדאי לציין את אלה שנכחו במקום וחוו את הפגיעה בחושיהם.

מומלץ להימנע מציון שמם של עדים אשר עלולים לפגום במהימנות האירוע לרעה – מכל סיבה שלא תהיה.
כדאי לבדוק האם מותקנות במקום מצלמות אבטחה.

במקרים מסוימים, גם מצלמות אשר אינן מתועדות את קרות האירוע עשויות לתרום,

למשל, עובד שנפגע במהלך עבודתו אצל קרוב משפחתו עלול מטבע הדברים להחשיד את המוסד לביטוח לאומי בדבר מהימנות הפגיעה.

אם אין תיעוד של הפגיעה, ניתן לבדוק בקרבת מקום הפגיעה, גם מחוץ לתחום המפעל או העסק אם מצלמה קלטה את הנפגע יוצא פצוע מהאזור.

הכנת תביעה לנפגעי עבודה במישור הראיות צריכה להיות יסודית וממוקדת ולהימנע מנתונים אשר עלולים לגרום לנזק.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא


קישורים יוצאים

אתר המוסד לביטוח לאומי – טפסים לענף נפגעי עבודה