fbpx
שני אנשים משוחחים

< חזרה לעמוד מאמרים


הלוגיקה של אריסטו (הלוגיקה האריסטוטלית) היא תורה סדורה שמסייעת לנתב טיעונים לדרך ההוכחה ומסגרתה כה רחבה – עד שניתן להשתמש בה כמעט בכל מישור בחיים.

מדובר בדיסציפלינה מעולם הפילוסופיה שמהווה כיום בסיס למחקר מדעי אקדמי.

כללי הטיעון הלוגי מהווים את אחד המרכיבים החשובים באופן העברת הטיעון בצורה מתומצתת, מדויקת ונאמנה לאמת.

שליטה ביכולת העברת הטיעון מסייעת למומחה הרפואי להבין את מצוקותיו של הנפגע בצורה מדויקת על ההיבטים הרפואיים והתפקודיים כתוצאה מהליקוי.

בסופו של דבר, אם המסמכים הרפואיים מעידים על קיומם של ליקויים, הרי שאופן הטיעון והצגתם בדרך ורבלית – היא זו שמשכנעת בסופו של דבר את המומחה הרפואי או את חברי הוועדה הרפואית כיצד להתאים את סעיף הליקוי הרצוי שתואם למצבו האמיתי בפועל.

יצוין שכל האמור במאמר זה נאמן בראש ובראשונה לחשיבות בלמסור לוועדה הרפואית דברי אמת – ואמת בלבד.

הצגת שקרים בפני הוועדה הרפואית, מעבר לעובדה שהיא מעשה פלילי – עלולה במקרים רבים לגרום ליותר נזק מאשר תועלת. גוזמאות ניתנת לזיהוי בקלות יתרה על ידי רופאים עתירי ניסיון בקביעת שיעורי ליקוי.

עם זאת, הטיעון הלוגי מסייע רבות בהצגת העובדות באופן תמציתי, משכנע ואמין.

דוגמאות מהטיעון הלוגי של אריסטו

הלוגיקה האריסטוטלית היא תורה רחבה ומרתקת עם אינספור דוגמאות ושיטות על מנת להביא את הטיעון לרמה אופטימלית תוך עמידה איתנה על האמת.

ישנם ספרים עבי כרס בנושא זה, שכוללים בין היתר התייחסות לטיעון הלוגי, כשלים לוגיים ושאר ענפי המשנה של התחום.

על מנת להבין את החשיבות של אופן הטיעון הנכון, נסקור להלן שתי דוגמאות פשוטות:

נבחן למשל את שתי האפשרויות הבאות להציג טיעון בדבר אופן השפעתן של תרופות על המטופל:

  • טיעון ראשון: "התרופות עוזרות לי קצת"
  • טיעון שני "התרופות לא עוזרות לי הרבה"

בפועל מדובר באותו טיעון בדיוק כשהתוצאה היא זהה, אך האפשרות השניה נשמעת יותר "משכנעת" (ואולי אף יותר מדויקת) לעניין הקושי שאותו חווה החולה.

דוגמה נוספת:

  • טיעון ראשון: "יש לי כאבים ברגל"
  • טיעון שני: "יש לי כאבים חזקים ברגל"
  • טיעון שלישי: "יש לי כאבים חזקים מאד ברגל"

בטרמינולגיית הלוגיקה האריסטוטלית, המילים "חזקים" ו"מאד" הן מילות העצמה אשר תפקידן להעצים את התיאור תוך שמירה על האמת.

"קצת" ו"הרבה" נחשבות למילים מעורפלות (vagueness) ולכן קיים קושי לכמת אותן ליחידות מידה.

כמובן, שמעבר לתחושה הסובייקטיבית של הנכה אין שום יתרון בלהעצים מכאובים על דרך השקר – אך ככל שהטיעון עומד בקנה מידה עם המצב בפועל, ראוי לתאר אותו באופן מדויק, מועצם ונאמן לאמת.

שימוש נכון והוגן בטיעון הלוגי

בעוד ששימושים בטכניקות הלוגיקה האריסטוטלית עשויים לתרום רבות לנבדק, הרי שמנגד – שימוש לא מבוקר בהן עלול לגרום לו לנזק בלתי הפיך.

לשם כך, ראשית יש להישען על האמת על מנת שלא להחשיד את חברי הוועדה הרפואית שמדובר במבוטח גוזמאי.

חברי הוועדה הרפואית הם עתירי ניסיון וברשותם כלים רבים לבחינת מצבו של האדם בבדיקות אובייקטיביות אשר לא עולים בקנה מידה אחד עם טיעונים מוגזמים.

בנוסף, יש לזכור שכל תיק הוא סיפור בפני עצמו כשהנכה למעשה מציג את הנרטיב העצמי שלו מבעד למסמכים ולבדיקתו.

יש להתאים את אופן הטיעון הלוגי באופן ספציפי לכל תיק או תביעה – על מנת להביא למיצוי אופטימלי של הזכויות תוך שמירה איתנה על אמינות הנבדק.

בפועל, אין מילה שתוכל להחליף מסמך רפואי ואין מילה שתוכל להעצים מצב מעבר לאיך שהוא בפועל.

מדובר בשיטת טיעון שנועדה להעביר את המסר האמיתי – באופן מדויק ומתומצת.

שתף עם חבר