fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


צליחת ועדה רפואית דורשת הכנה מוקדמת וגיבוש אסטרטגיה רפואית ומשפטית מדויקת.

ישנם לא מעט מצבים שבהם תכנון נכון מראש של אופן הצגת הליקויים הרפואיים בשילוב עם אופן טיעון נכון יהוו מרכיב קריטי לעניין התוצאה הסופית.

על מנת להפיק את המירב במסגרת ההליך, לעיתים נדרשים מספר שבועות על מנת להיות מוכנים להופיע בפני הוועדה הרפואית.

מאמר זה עוסק בהכנות לקראת הוועדה הרפואית – ולהשלמת התמונה, מומלץ לקרוא גם את המאמר המקביל "כיצד להתנהג בוועדה הרפואית".

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

ערכו רישום של התלונות הרפואיות

העלו את תלונותיכם על הכתב טרם הוועדה הרפואית על מנת לשנן ולהשתפר באופן הצגת הליקויים.

בזמן הוועדה מצוי הנבדק בלחץ רב תוך ובפעמים רבות רופאי הוועדה אינם מתחשבים בנבדק מהבחינה הזאת.

לא פעם קורא שהנבדק עומד בפני "מסך שחור" והוא מתקשה לדייק במילותיו.

רישום מסודר של התלונות עלול לספק ביטחון רב לנבדק ובמקרה של אי-יכולת לטעון מכל סיבה שהיא, ניתן גם למסור את הרישום לידי הוועדה הרפואית.

ערכו סימולציות

כדאי לערוך סימולציות לתלונותיך בפני הוועדה הרפואית מספר רב של פעמים – בפני אדם קרוב.

ככל שתתאמן יותר על אופן הטיעון – באופן טבעי תדע יותר כיצד להתנהג בוועדה רפואית – ברגע האמת.

סימולציה עשויה לחזק את ביטחונך ברגע האמת במהלך הוועדה עצמה ומסייעת לזכור את הטענות שברצונך לשטוח בפניה.

כדאי לעודד את האדם שבפניו אתה עורך את הסימולציה להתנהל כחבר הוועדה, לאתגר ולשאול שאלות ובכך עשויות לעלות נקודות חשובות שלא עלו קודם לכן.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

ידיעת התחום הרפואי של הוועדה

לפני שתתכונן לוועדה הרפואית, תברר לאיזה תחום רפואי היא משתייכת.

למשל, בתביעה לנכות כללית. שהינך טוען בה לנכות אורטופדית ופסיכיאטרית – אמורות להתקיים שתי ועדות רפואיות שונות. ועדה אחת עם רופא אורטופד והשנייה עם רופא פסיכיאטר.

לפני כל התייצבות לוועדה בדוק באיזה תחום רפואי היא נערכת ותיערך בהתאם.

ערכו את כל הבדיקות הרפואיות הנחוצות

יש לערוך את כל הבדיקות הרפואיות הנחוצות על מנת להוכיח את טענותיכם לפני הגעתכם לוועדה הרפואית, ולכך מספר טעמים:

ראשית, לוועדה הרפואית יש סמכות לשלוח אתכם לבדיקות רפואיות למכוני בדיקה מטעם המוסד לביטוח לאומי ומידת האובייקטיביות שלהם שנויה במחלוקת.

מהניסיון הרב של משרדנו קיימים פערים עצומים בין תוצאותיהן של הבדיקות האובייקטיביות שעובר המבוטח במסגרת הרפואה הפרטית לבין תוצאותיהן של הבדיקות הרפואיות מטעם מכוני הבדיקה של המוסד לביטוח לאומי.

בנוסף, ישנם סעיפי לקוי מסוימים שנהלים לגביהם קובעים את סוגי הבדיקה הנחוצים לצורך קביעתם בפועל.

למשל, תסמונת CTS תיבדק בהתאם לתוצאות בדיקת EMG ואילו מבחינה רפואית יאובחן הלוקה בה גם באמצעות בדיקה קלינית (למשל, תוצאה חיובית של "מבחן טינל").


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא