fbpx
עורך דין ממלא טפסים

< חזרה לעמוד מאמרים


צליחתה של תביעה לביטוח הלאומי עקב ליקויים גופניים עשויה להיות קריטית עבור כל אלה שזקוקים לדמי מחיה בסיסיים ושאינם מסוגלים לעבוד עקב נכותם.

למשל, עורך דין נכות כללית מיומן עשוי לתרום רבות אף מעבר לצליחת ההליך עצמו – אלא גם לשילובן של קצבאות אחרות ומימוש זכויות נוספות שעשויות לעמוד לטובת הנכה.

בשוק חופשי שבו מצויים עורכי דין רבים – ישנה חשיבות רבה יותר לבחירת עורך הדין שבידיו יופקד גורל התביעה, וזאת מכמה טעמים:

ראשית, במרבית המקרים מבוטחים מגישים תביעה לנכות כללית מאחר שאין ביכולתם להשתכר והם זקוקים בראש ובראשונה לצרכים בסיסיים כגון מזון ותרופות.

צליחת ההליך באופן המהיר והיעיל, ככל שאפשר – היא תלויה במידה ניכרת במיומנות ובניסיונו של עורך הדין.

שנית, עורך דין שאינו מיומן דיו בתחום הספציפי והמאוד מורכב של המשפט הרפואי בכל ודיני הביטוח הלאומי בפרט, עלול לבצע טעויות שיהיה קשה ואף בלתי אפשרי תקנן בעתיד.

כללים לבחירת עורך דין לביטוח לאומי

מיקוד בתחום נזקי בגוף

יש לוודא שעיקר עיסוקו של עורך הדין הוא בתחום נזקי הגוף בכלל ובדיני הביטוח לאומי בפרט.

סביר להניח שעורך דין שעוסק בתחומים משפטיים רבים יתקשה להתמקד באופן מקצועי בנישה הרחבה של תביעות ביטוח לאומי.

ענף ביטוח לאומי בהקשר של נזקי גוף דורש הבנה רחבה, הרבה מעבר לרמה הבסיסית, של עולם הרפואה.

ואם לא די בכך – הרי שגם בתחום הרפואי הרחב ממילא, הוא נדרש להבין לעומק בסוגיות הקשורות לקשר סיבתי.

אם נוסיף לכל אלה את ההקשר המשפטי אנו נגלה מערכת מורכבת ומסואבת שדורשת מעורך הדין להתעדכן על בסיס כמעט יומיומי.

יצוין, שתביעות נזקי גוף רגילות (כגון תאונות דרכים, רשלנות וכד') ותביעות ביטוח לאומי הן מאוד חופפות במידה מסוימת, אך לנושא הביטוח הלאומי ישנה מסגרת דינים רחבה, ענפה וייעודית אשר שונה בתכלית מתביעות נזקי גוף אחרות.

הבנה במכלול ענפי הביטוח הלאומי

כמו כן, כדאי מאוד לוודא שעורך הדין אינו עוסק רק בנישה ספציפית אחת בתביעות ביטוח לאומי, מן הטעם שישנם מקרים שבהם עומדות בפני הנפגע זכויות שונות מענפים שונים והוא יידרש לבחור ביניהן (או לקבלן יחד).

ניסיון מעשי בפועל הוא חשוב לא פחות וכמובן, ראיות ממשיות להצלחות בתיקים שהוא מנהל.

גביית שכר טרחה בהתאם לחוק

חשוב מאוד לוודא שעורך הדין יפעל בהתאם לחוק בכל הנוגע לשכר הטרחה.

כיום, החוק מגביל את שכר הטרחה של המייצגים – ועריכת הסכם שכר טרחה גבוה מזה שמותר, מילא שאינו חוקי, הרי שהוא גם מרמז דבר על מקצועיותו של עורך הדין.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא


קישורים חיצוניים

אתר המוסד לביטוח לאומי – הגבלת שכר הטרחה בטיפול בתביעות מול ביטוח לאומי (PDF)